Đồng Nai: Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2009

Trong lời phát biều khai mạc tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Huệ Tâm, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh đã khuyến tấn anh chị em luôn có nhận thức đứng đắn về  tồ chức Gia đình Phật tử, Huynh trưởng có trọng trách lớn trong việc hướng dẫn đoàn sinh, do đó phải cố gắng tu học, phát huy chánh pháp, làm tròn bổn phận của người Phật tử và của Huynh trưởng. Các hoạt động năm 2009 phải thật sự làm cho tất cà Đoàn sinh tham gia tự giác, tự nguyện, đi đúng mục đích của Gia đình Phật tử.

Huynh trưởng Tâm Tráng Nguyễn Văn Giỏi, Trưởng Phân ban GĐPT điều khiển hội nghị cho đến 14 giờ 30 và kết luận những hoạt động chính trong năm như sau:

1. Ôn tập Bậc Kiên trong 3 ngày chủ nhật cách tuần và kết khóa vào 19/04/2009.

2. Tổ chức trại Họp bạn Huynh trưởng và ngành Thiếu trong tháng 07/2009, dự kiến có 400 trại sinh chia làm 3 khu vực trại, địa điểm thông báo sau.

3. Tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển.

4. Kết thúc năm thứ nhất Bậc Định và triển khai chương trình tu học năm thứ hai.

5. Xét, xếp cấp cho Huynh trưởng đủ điều kiện.

6. Bồi dưỡng kiến thức kĩ năng cầm đoàn cho các Trại sinh Huyền Trang 2008 (TW tổ chức).

7. Tham gia các hoạt động do PBHD Trung Ương tổ chức.

8. Các hoạt động từ thiện trong năm.

9. Khuyến khích các đơn vị tổ chức trại huấn luyện Đội, chúng trưởng và Đầu, thứ đàn

10. Khuyến khích các đơn vị tổ chức sinh hoạt giao lưu.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.