Chí thành đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa Thượng

“Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phât và tổ chức tại chùa Viên Minh.
Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng,
không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử.
Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật
và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình
hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc.”
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.