BHD Phân ban GĐPT TW phúng viếng và thọ tang cố Hoà Thượng Thích Đạt Đạo

Phái đoàn do Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân ban GĐPT Trung Ương và Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó trưởng ban Thường trực Phân ban GĐPT Trung Ương dẫn đầu cùng các Huynh trưởng đại diện các đơn vị tỉnh thành, Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị GĐPT tại TP.HCM.

Hòa Thượng Thích Đạt Đạo xuất thân là một Đoàn sinh Oanh Vũ của GĐPT, sau khi phát nguyện xuất gia, Thầy vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ Gia đình Phật tử trong mọi hoàn cảnh. Đối trước linh đài, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu đã dâng lời tưởng niệm. Sau đó toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT nhiễu kim quan Hòa Thượng.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ viếng của BHD Phân ban GĐPT:


 


 


 
Phái đoàn do Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu
Trưởng BHD Phân ban GĐPT TW làm trưởng đoàn

 
Chuẩn bị vào hành lễ
 

 
Đối trước Giác linh đài 
 

   Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó TT BHD Phân ban GĐPT TW dâng lời cảm niệm


 

Đáp từ của đại diện Môn đồ cố Hòa thượng ân sư

 
Hữu nhiễu kim quan
 


 

Ghi sổ tang lưu niệm
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.