BĐH Bậc Lực VI, khu vực I tổ chức kỳ thi kết khoá năm thứ nhất

Sáng nay, ngày 16 tháng 6 năm 2024, Ban điều hành Bậc Lực khoá VI đã tổ chức kỳ thi kết khoá năm thứ nhất cho học viên 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại Chùa Quang Minh, Phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh TT Huế

Lễ Khai mạc Kỳ thi kết khoá Năm thứ nhất có sự hiện diện của quý anh chị Huynh trưởng:

  • Htr Cấp Dũng Tâm Ấn – Hoàng Thúc Quyền: Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT TW GHPGVN, Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban điều hành Bậc Lực VI – Khu vực 1
  • Htr Cấp Dũng Tâm Chánh – Lê Quang Cự: Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT TW GHPGVN, Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh TT Huế.
  • Htr Cấp Dũng Tâm Quỳ – Trần Thúc Phúc: Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT TW GHPGVN, Phó Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh TT Huế, Phó Trưởng ban điều hành Bậc Lực VI – Khu vực 1.
  • Htr Cấp Tấn Nguyên Điều – Nguyễn Văn Dĩ: Phó Thư ký BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Quảng Châu – Phan Thị Thuý Ngân: Phó Thủ quỹ BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Tâm Ninh – Hoàng Thúc Quyền: UV Tu thư BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Nguyên Nghĩa – Phan Thiện Nhân: UV HĐTN BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Tâm Quần – Hồ Sỹ Quận: UV Thanh Nam BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Thị Chơ: UV Thanh Nữ BHD PB GĐPT TW GHPGVN
  • Htr Cấp Tấn Quảng Trí – Nguyễn Văn Dũng: UV Đồng Nam BHD PB GĐPT TW GHPGVN

Cùng quý anh chị bậc Lực Khoá VI 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.