BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH QUẢNG TRỊ HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ TRONG THỜI GIAN TỚI

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn – Hoàng Thúc Quyền phó trưởng ban thường trực, chánh thư ký BHD chủ tọa phiên họp. Qua báo cáo của các Uỷ viên Ngành và Uỷ viên BHD tại các Huyện, Thị xã, Thành phố, từ đầu năm 2016 đến nay trên phạm vi toàn tỉnh, GĐPT đã tích cực triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng trong chương trình sinh hoạt, tu học năm 2016. Về tu học- huấn luyện: Đã tổ chức thành công kỳ thi vượt bậc Đoàn sinh, kỳ thi Đoàn sinh giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh trong tinh thần khách quan, trung thực, công bằng Hoàn thành chương trình tu học thường kỳ của các bậc học Huynh trưởng; Tổ chức tốt trại huấn luyện Huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển 43; Có 50 Huynh trưởng dự trại huấn luyện cấp III Vạn Hạnh do BHD TƯ tổ chức, đoàn Huynh trưởng trại sinh Quảng Trị đã có những đóng góp tích cực và đã đạt được những thành tích nổi bật tại khóa trại. Hầu hết các Huyện , Thị đã tổ chức tốt các trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng, Đầu, Thứ Đàn với số lượng trại sinh đông. Nhiều huyện , Thị đã có những cách làm hay, tích cực ứng dụng các phương thức đổi mới trong huấn luyện, giảng dạy nên nhìn chung các khóa trại đã đạt được kết quả mỷ mãm. Về hoạt động Ngành : Ngành Thiếu Nam- Nữ tại các Huyện, Thị, Thành phố, trong tỉnh đã tổ chức trại hoạt động hè  thu hút số lượng đông đảo Đoàn sinh tham gia  với mô hình sinh hoạt phong phú, đa dạng, hấp dẫn có tác dụng rèn luyện tốt và tạo hiệu ứng tích cực trong việc cũng cố và phát triển Đoàn sinh ngành Thiếu. Ngành Đồng đã tổ chức thành công hội Hiếu truyền thống, được đánh giá cao về quy mô, hình thức cũng như nội dung chương trình sinh hoạt. Ngoài ra, từ các đơn vị GĐPT cơ sở đến toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cúng dương đại lễ Phật đãn, Đại lễ Vu Lan, lễ hiệp kỵ và nỗ lực góp phần phục vụ các Phật sự của Giáo hội. Mặc dầu vẫn còn một số điểm hạn chế, bất cập trong việc tổ chức, điều hành nhưng nhìn chung trong 6 tháng đầu năm và đạc biệt trong mùa Hè năm 2016, trên phạm vi toàn tỉnh, GĐPT Quảng Trị đã tổ chức thành công nhiều hoạt động Phật sự, đạt được những kết quả tốt đẹp trong sinh hoạt – tu học.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị Huynh trưởng GĐPT các cấp năm 2016. Ban hướng dẫn đã đề ra chương trình hoạt động cụ thể trong thời gian tới như sau:
–         Phân công trách nhiệm , sắp xếp các công việc quan trọng chuẩn bị cho đại hội GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự kiến sẽ tổ chức vào đầu năm 2017
–         BĐH GĐPT các Huyện, Thị xã, Thành phố chủ động tổ chức kiểm tra thăm viếng các đơn vị cơ sở, nắm số liệu chính xác về Huynh trưởng, Đoàn sinh, đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức và sinh hoạt, tu học tại mỗi đơn vị để làm cứ liệu cho Đại hội GĐPT toàn tỉnh sắp tới. ( Đây là một Phật sự rất quan trọng trong chương trình hoạt động năm 2016 của BHD GĐPT Tỉnh, nhưng vì lý do khách quan chưa thực hiện được. BHD sẽ tiến hành trong thời gian thích hợp).
–         Về công tác Nghiên huấn: Tổ chức khai khóa Bậc Lực V vào sáng ngày 11/9/2016 tại hội trường PB GĐPT Tỉnh. Tiếp tục chương trình tu học Bậc Trì, Bậc Định. Chiêu sinh học viên Bậc Kiên ( Sẽ có thông báo của BHD về thời gian khai khóa Bậc Kiên thống nhất trong toàn Tỉnh)
–         Ngành Nam, Nữ Phật tử sắp xếp thời gian để tổ chức các hoạt động của Ngành tại Tỉnh và tại các Huyện, Thị, Thành phố từ nay đến cuối năm 2016.
–         Từ thiện-Xã hội tổ chức trao tặng học bổng Tâm Hòa vào chiều 11/9/2016 tại hội trường PB GĐPT.
–         Công tác Truyền thông: Ban Truyền thông PB GĐPT Tỉnh phối hợp Phụ tá truyền thông  các Huyện, Thị xã, Thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, ghi hình, đưa tin  giới thiệu, quảng bá các hoạt động của GĐPT và các Phật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà
Trong tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn khởi về những thành quả đã đạt được thời gian qua. Ban hướng dẫn đặt niềm tin tưởng vào sự cố gắng nỗ lực của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trong toàn Tỉnh  để thực hiện thành công chương trình Phật sự năm 2016, làm tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của GĐPT Tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.