Nội lệ sinh hoạt và tương tế của đoàn Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng Đà Nẵng

NỘI LỆ SINH HOẠT VÀ TƯƠNG TẾ

HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN VÀ CẤP DŨNG TẠI ĐÀ NẴNG

(được ban hành theo quyết định số 4002/QĐ-GĐPT ngày 20/11/2012)

 

CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH

Điều 1: Để thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng tại Đà Nẵng đối với tổ chức Gia đình Phật tử (GĐPT) địa phương đồng thời hỗ trợ động viên  cho nhau trên bước đường phụng sự Đạo pháp và lý tưởng theo  tinh thần Nội  quy và Quy chế Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam.

 CHƯƠNG II
DANH XƯNG – CƠ CẤU TỔ CHỨC – SINH HOẠT

Điều 2: Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng tại  các đơn vị GĐPT trực thuộc Phân Ban GĐPT Đà Nẵng cùng nhau sinh  hoạt trong một đoàn  mang  tên  là ĐOÀN HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN – CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐÀ NẴNG gọi tắt là ĐOÀN HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN, CẤP DŨNG ĐÀ NẴNG.

Điều 3: Đoàn Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng Đà Nẵng sinh hoạt theo  sự quản lý của Phân Ban  GĐPT Đà Nẵng  gồm có:

Đoàn trưởng: Trưởng Phân Ban GĐPT Đà Nẵng

Thư ký: Chánh Thư ký Phân Ban GĐPT Đà Nẵng

Thủ quỹ: do Đoàn đề cử

Các Chúng: Đoàn có 3 chúng phân chia theo khu vực như sau:

Chúng 1: Các Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng GĐPT quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ

Chúng 2: Các Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng GĐPT quận Thanh Khê, Liên Chiểu và huyện Hòa  Vang

Chúng 3: Các Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng GĐPT quận Sơn Trà

Mỗi chúng có một chúng trưởng là các Phó Phân Ban được phân công chịu trách nhiệm tại mỗi chúng; chúng trưởng chịu trách  nhiệm tham mưu về các vấn đề sinh hoạt tu học GĐPT cho Ủy viên Đại diện Phân Ban tại quận, huyện thuộc khu vực sinh hoạt của chúng.

Điều 4: Đoàn Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng Đà Nẵng làm việc tại văn phòng Phân Ban GĐPT Đà Nẵng.

Điều 5: Đoàn họp định kỳ 4 tháng một lần vào tuần  đầu tiên của các tháng 2, tháng 6 và tháng 10 âm lịch, ngoài ra còn có các phiên họp bất  thường khi có Phật sự quan trọng của Giáo  hội hoặc của Phân Ban. Khi dự họp phải mặc đoàn phục như  Nội quy đã quy định.

Điều 6: Mỗi Huynh trưởng đóng 50.000 đồng để chi phí hành chánh cho Đoàn, khi sử dụng hết sẽ thu tiếp.

 CHƯƠNG III
BỔN PHẬN  VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 7: Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng phải luôn luôn thể hiện đúng vai trò của mình để cho Huynh trưởng đàn em noi theo trong  mọi hoạt động của GĐPT.

Điều 8: Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng có trách nhiệm đóng góp ý kiến cho Phân Ban về việc phát triển, xây dựng GĐPT Đà Nẵng được vững mạnh.

Điều 9: Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng đang là Ban  viên Phân Ban hoặc đang sinh hoạt  tại  đơn vị cơ sở phải gương mẫu và làm tròn  trách nhiệm của mình đối với  Phân Ban và cơ sở đang sinh hoạt.

 CHƯƠNG IV
TƯƠNG TẾ

Điều 10: Mỗi Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng đóng góp quỹ tương tế là 500.000 đồng một người, đóng làm 2 lần và dứt điểm trước tháng 6 năm 2013. Số tiền này sẽ được đóng trở lại khi đã sử dụng hết 2/3 quỹ.

Điều 11: Quỹ tương tế chỉ áp dụng trong Đoàn theo các mục đích và định mức như sau:

a. Thăm đau Huynh trưởng, tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng của Huynh trưởng: thực hiện  bằng quà trị giá 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)

b. Điếu tang tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng của Huynh trưởng: thực hiện liễn, hương, đèn trị giá 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng)

c. Bản thân Huynh trưởng từ trần: thực hiện vòng  hoa, hương, đèn và  một phong thư  phúng viếng bằng tiền mặt là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)

Điều 12: Việc thăm đau, điếu tang do chúng  trưởng tại chúng  liên quan cùng Thường vụ của Đoàn phối hợp thăm viếng.

Điều 13: Đối với Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng từ trần thì Phân Ban GĐPT Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo Phân Ban Trung ương biết và xin ý kiến chỉ đạo cũng như thông báo đến các đơn vị cơ sở về tang lễ Huynh trưởng.

Việc phúng viếng Huynh trưởng cấp Dũng – cấp Tấn từ trần được Đoàn tổ chức  với sự tham  dự của các thành  viên trong  Đoàn.

Khi một Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng từ trần thì Đoàn và Phân  Ban phải phối  hợp với gia  đình của Huynh trưởng để tham gia Ban Tổ chức Lễ Tang nhằm tổ chức tang lễ Huynh trưởng theo nghi  thức Gia  đình Phật tử.

 CHƯƠNG  V
TỔNG QUÁT – SỬA ĐỔI – HIỆU LỰC

Điều 14:

-Nội lệ này  gồm có 5 chương và 14 điều đã được thông qua ngày 07 tháng 10 năm 2012 trong phiên họp của Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Dũng Gia đình Phật tử Đà Nẵng; mọi sửa đổi hay bổ sung Nội lệ này phải  được 2/3 huynh trưởng trong Đoàn thông  qua trong một  phiên họp chính thức.

-Nội lệ này chỉ có hiệu lực thực hiện khi được Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Đà Nẵng ban hành quyết định công nhận.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.