Hướng dẫn sử dụng Đạo kỳ, Đạo ca, Huy hiệu của GHPGVN

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

—— oOo ——

 

Số : 021 /TT.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———-

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng Đạo kỳ, Đạo ca, Huy hiệu Giáo hội
tại các Hội nghị, Đai hội và ngày Lễ hội Phật giáo

 

 

Kính gởi:  – Ban, Viện Trung ương 
                   – Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
                   – Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc Tỉnh 

 

– Căn cứ điều 3 chương I Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

 

– Căn cứ mục 9 Nghị quyết số: 016/NQ. HĐTS ngày 19/01/2010 Hội nghị kỳ 3 Khóa VI Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Đạo kỳ, Đạo ca của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng và cao quý nhất đã được các bậc tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ bảo vệ; Huy hiệu Giáo hội là biểu tượng cao quý duy nhất từ trí huệ của các bậc tiền bối các tổ chức, hệ phái tạo thành khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981.

 

Để việc sử dụng Đạo kỳ, Đạo ca, Huy hiệu Giáo hội được trang trọng, thể hiện đúng mức độ quan trọng của buổi lễ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc sử dụng Đạo kỳ, Đạo ca, Huy hiệu Giáo hội tại các Hội nghị, Đại hội, Lễ hội Phật giáo như sau:

 

A. ĐẠO KỲ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM:

 

1. Đạo kỳ gồm 5 màu: Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và phần đuôi cờ cũng có đủ 5 màu (xanh, vàng, đỏ, trắng, cam).

 

2. Đạo kỳ được treo tại các Hội nghị, Đại hội Phật giáo các cấp; các Lễ hội Phật giáo tại Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường và tư gia Phật tử. Khi treo, Đạo kỳ được treo phía bên phải từ ngoài nhìn vào; Trong 5 màu của phần đuôi Đạo kỳ, màu xanh luôn hướng lên trên.

 

3. Khi sử dụng Đạo kỳ để trang trí trên pano, biểu ngữ, áp phích, thiệp mời v.v… phải đặt ở vị trí trang trọng phần phía trên, không được cách điệu làm mất nguyên mẫu của đạo kỳ.

 

B. HUY HIỆU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM:

 

1. Huy hiệu Giáo hội là một hình tròn, vòng ngoài có vòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vòng kế tiếp là hình cánh sen tám cánh, vòng cuối cùng là gương sen tám hạt. Màu nền của Huy hiệu là màu xanh rêu, chữ màu trắng.

 

2. Huy hiệu Giáo hội được sử dụng vào các kỳ Hội nghị, Đại hội Phật giáo các cấp. Huy hiệu Giáo hội được treo ở phía bên trái từ ngoài nhìn vào; nếu Hội nghị, Đại hội Phật giáo có treo Quốc kỳ thì Huy hiệu Giáo hội được treo ở phía bên phải từ ngoài nhìn vào và treo ở phần phía trên Đạo kỳ.

 

3. Không được cách điệu Huy hiệu Giáo hội trở thành biểu tượng riêng của đơn vị Tỉnh, Thành, Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc Tỉnh hoặc của Ban, Viện Trung ương.

 

4. Huy hiệu Giáo hội được thống nhất sử dụng để in phía tay trái trên các văn bản hành chánh; bản tin của Ban, Viện Trung ương; Nội san; bì thư của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Quận, Huyện, Thị, Thành hội Phật giáo thuộc tỉnh..

 

C. ĐẠO CA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM:

 

1. Đạo ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bài nhạc Phật giáo Việt Nam của Nhạc sĩ Lê Cao Phan.

 

2. Đạo ca chỉ sử dụng vào các kỳ Hội nghị, Đại hội Phật giáo các cấp, lễ khánh thành Tự, Viện. Khi cử hành đạo ca có thể sử dụng một trong 2 phương thức:

– Sử dụng đạo thiều (không lời).
– Sử dụng đạo ca (có lời).

 

3. Khi buổi lễ có cử hành Quốc ca, thì Đạo ca được sử dụng sau Quốc ca.

 

4. Khi buổi Lễ có cử hành Quốc thiều, thì Đạo thiều được sử dụng sau Quốc thiều.

 

5. Trường hợp không có cử Quốc thiều hay Quốc ca, thì trong các buổi lễ Phật giáo tuỳ nghi sử dụng Đạo ca hay Đạo thiều.

 

6. Đạo ca không được sử dụng ngoài các buổi lễ đã nêu trên. Trường hợp ngoại lệ, có thể được đưa vào chương trình văn nghệ với tên là “Nhạc khúc Phật giáo Việt Nam”.

 

7. Đề nghị quý Ban Trị sự hướng dẫn Phật tử và các Ban nhạc lễ tại địa phương cần sử dụng Đạo ca đúng mục đích của buổi lễ như đã hướng dẫn.

 

Rất mong quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo triển khai, thực hiện việc sử dụng Đạo kỳ, Đạo ca, Huy hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đúng theo tinh thần hướng dẫn của thông tư này.

 

Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Ban TGCP, Vụ Phật giáo

– Sở Nội vụ – BTG các Tỉnh, Thành 

“để biết”

-Lưu

TM.  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.