EM QUAN SÁT ẢNH TƯỢNG PHẬT VÀ BỒ TÁT

EM QUAN SÁT ẢNH TƯỢNG PHẬT VÀ BỒ TÁT

 
I. Chuẩn bị:
+Một số hình ảnh, tượng Phật và Bồ tát
II. Thực hành:
+Cho các em quan sát từng hình ảnh, tượng và giải thích Danh hiệu của mỗi ngài.

      Đức Phật Thích Ca                                                                                                     Đức Phật Di Lặc


Đức Bồ tát Quán Thế Âm                                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                                    Đức Bồ tát Địa Tạng Vương

       Đức Bồ tát Phổ Hiền                                                                              Đức Bồ tát Thích Quảng Đức

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.