Video: GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu chư vị tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố

Ban Thông tin truyền thông Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.