TT.Huế: Trại A Dục 34 – Lộc uyển 52 tổ chức tụng kinh Báo Ân và Quy Y Tam Bảo cho trại sinh

Lliên trại huấn luyện A Dục 34 và Lộc Uyển 52 nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2558 dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hồng Nghĩa – Phó BTS GHPGVN huyện Phú Lộc – Trú trì chùa Diêm Phụng đã hướng dẫn cho toàn thể 173 trại sinh và BQT liên trại tụng thời kinh Báo Ân Cha Mẹ và Quy Y Tam Bảo cho 16 trại sinh trại Sơ cấp Lộc Uyển khóa 52.
Qua thời kinh Báo Ân nhiều trại sinh đã bùi ngùi xúc động khi Kinh Báo Ân đã nhắc đến các ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cao tựa mây ngàn, sau khi kết thúc thời kinh cũng là lúc Đại đức Chứng minh đã chính thức Quy Y Tam Bảo cho 16 trại sinh trại Lộc Uyển 52.
Một số hình ảnh buổi lễ:

 
Tụng thời kinh Báo Ân

Lễ Quy Y Tam Bảo cho 16 trại sinh Lộc Uyển

Phát nguyện giữ 5 giới cấm

Phật tử đảnh lễ Tam Bảo

Đại đức Thích Hồng Nghĩa ban đạo từ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.