TT. Huế: Lễ khai khóa các bậc học Kiên – Trì – Định năm học 2015 – 2016 GĐPT tỉnh TT. Huế

Sáng 04 tháng 10 năm 2015 (22/08 năm Ất Mùi) tại trường TCPH tỉnh TT. Huế; Phân Ban GĐPT tỉnh TT. Huế đã tổ chức lễ khai khóa các bậc học Kiên – Trì – Định năm học 2015 – 2016.
Quang lâm chứng minh, tham dự có HT. Thích Khế Chơn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban HDPT GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni Ban HDPT GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT. Huế; quý Huynh trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh TT. Huế cùng toàn thể các khóa sinh là Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT các đơn vị.
Huynh trưởng Tâm Quý Trần Thúc Phúc – UV Nghiêm Huấn Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh TT. Huế, Trưởng Ban Tổ chức khóa học đã phát biểu khai khóa. Bậc học Kiên – Trì – Định năm học 2015 – 2016 với những nội dung chuyên sâu về Phật pháp và các kỹ năng chuyên môn do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Phân ban GĐPT tỉnh TT. Huế thực hiện nhằm đạo tạo một người Huynh trưởng ngoài những yếu tố cần thiết cần phải có về phẩm chất đạo đức, khả năng hoạt động chuyên môn, điều hành sinh hoạt, năng động, thích nghi với mọi môi trường, hoàn cảnh, đi sâu vào nghiên cứu, am hiểu về Phật pháp và giáo lý Phật đà. 
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã tán thán tinh thần tu học và rèn luyện của các Huynh trưởng, Đoàn sinh trong tổ chức GĐPT tỉnh nhà. Đồng thời Hòa thượng cũng mong rằng qua buổi khai khóa lần này các Huynh trưởng tham gia khóa học sẽ áp dụng những kết quả gặt hái được vào việc hành trì, tu tập cho đời sống tự thân, phát huy khả năng điều hành tổ chức, tinh thần sáng tạo để góp phần làm cho GĐPT đơn vị mình ngày càng phát triển, phù hợp với sự phát triển của xã hội và sự năng động của các thế hệ đoàn sinh ngày nay.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
Cung đón chư tôn thiền đức chứng minh
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
Cử bài ca Sen trắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông qua nội dung Lễ khai khóa
 
 
 
 
 
 
HTr. Trần Thúc Phúc phát biểu khai khóa
 
 
 
 
 
Ra mắt Ban Tổ chức khóa học
 
 
 
 
 
HT. Thích Khế Chơn ban đạo từ
 
 
 
 
 
Hồi hướng công đức
 
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.