Thường Trực Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương họp triển khai hoạt động năm 2023

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng, Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương đã tổ chức phiên họp để triển khai chương trình hoạt động trong năm 2023.

2 huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Trung ương và Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó ban Thường trực đã chủ trì phiên họp.

Sau một ngày làm việc tích cực, phiên họp đã thống nhất các điểm sau:

1. Bậc Lực VI: Chia học viên các Phân ban thành 5 khu vực;

Khu vực 1: học viên Phân ban GĐPT Quảng Trị và Thừa Thiên

Khu vực 2: học viên Phân ban GĐPT Đà Nẵng và Quảng Nam

Khu vực 3: học viên Phân ban GĐPT QuảngNgãi, Bình Định và Phú Yên

Khu vực 4: học viên tại 5 Phân ban GĐPT Tây Nguyên

Khu vực 5: học viên tại các Phân ban GĐPT miền Đông, Tây Nam bộ

Khai khóa theo khu vực vào Chủ nhật, ngày 25/6/2023 (mồng 8 tháng 5 âm lịch)

2. Quy chế hoạt động: Bàn thêm về chương trình hoạt động các Tiểu ban trực thuộc Phân ban GĐPT Trung ương, trong đó mỗi tiểu ban không quá 15 thành viên do các phó ban đặc trách làm trưởng tiểu ban, các ủy viên chuyên môn là phó tiểu ban. Các ủy viên lựa chọn trong số các ủy viên chuyên môn tại phân ban tỉnh thành và các huynh trưởng có khả năng khác.

3. Việc thăm viếng các đơn vị trực thuộc: Triển khai việc thăm viếng kết hợp với hoạt động của ủy viên chuyên ngành tại Phân ban tỉnh thành.

4. Việc xét đề nghị xếp cấp Tấn và Dũng: được tổ chức trong năm 2023 theo Nội quy Gia đình Phật tử Việt Nam được Hội đồng Trị sự ban hành năm 2020 và theo thông báo sẽ được gởi bổ sung sau phiên họp này.

Phiên họp bắt đầu từ 9 giờ 00 và hồi hướng lúc 16 giờ 45 phút trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.