THÔNG TIN VỀ THI BẬC LỰC VÀ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2020 CỦA BHD PB GĐPT TW

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT T

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Phật lịch 2564,
Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Ngày 01,02,03 tháng 01 năm 2021 Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức Thi kết thúc năm thứ Tư lớp học Huynh trưởng Bậc lực khóa V của Gia đình Phật tử và Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 cụ thể như sau:
1./ Thời gian: Ngày 01,02,03 tháng 01 năm 2021 (Nhằm ngày 19,20,21 tháng 11 năm Canh Tý)
2./ Địa điểm: Chùa Tỉnh Giáo hội Phật giáo Bình Định 141 Trần Cao Vân, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
3./ Chương trình:
Ngày 01 tháng 01 năm 2021 (ngày 19 tháng 11/AL)
– 10 giờ 00: Họp Ban tổ chức – Họp Hội đồng thi
– 13 giờ 30: Học viên bậc Lực làm thủ tục
– 14 giờ 30: Phổ biến nội dung thi
– 15 giờ 30: Thi bổ sung năm thứ Ba
– 20 giờ 00: Ôn tập

Ngày 02 tháng 01 năm 2021 (ngày 20 tháng 11/AL )
Thi Kết thúc năm thư Tư lớp học Huynh trưởng BL. V

– 07 giờ 00: Học viên tập trung
– 08 giờ 00: Lễ khai mạc thi kết thúc năm thứ Tư
– 09 giờ 00: Học viên bắt đầu làm bài thi
– 10 giờ 30: Kết thúc thi
– 14 giờ 00: Họp trù bị (Thường trực)
– 15 giờ 00: Hội đồng giám khảo chấm bài

Ngày 03 tháng 01 năm 2021  (ngày 21 tháng 11/AL ).
Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

I.- PHẦN KHAI MẠC:
– 07 giờ 30: Cung đón Chư Tôn đức và Quan khách
– 08 giờ 00: Chính thức khai mạc Lễ Tổng kết:
Tuyên bố lý do
Niệm Hồng danh Phật
Nghi thức GĐPT (Cử Bài ca Sen trắng) Phút Tưởng niệm
Thông qua chương trình
Giới thiệu Chư Tôn đức chứng minh và thành phần tham dự Dâng hoa cúng dường
Phát biểu khai mạc của Anh Trưởng ban Tặng hoa chúc mừng
Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và thông qua chương trình hoạt động năm 2021
Dâng khánh “Thành kính niệm ân” Chư Tôn đức Khen thưởng của Ban Hướng dẫn Phật tử TW Khen thưởng của BHD PB. GĐPT Trung ương. Trao giấy chứng nhận trúng cách bậc Lực V Phát biểu của Cố vấn GĐPT Trung ương
Đạo từ Chư Tôn đức chứng minh. Cảm tạ – Hồi hướng .
II. PHẦN THẢO LUẬN:
13 giờ 30: Góp ý thảo luận của Hội nghị
– 15 giờ 00: Tổng kết – Giây thân ái

                                                                     
TM. THƯỜNG TRỰC BHD PHÂN BAN GĐPT/TW
TRƯỞNG PHÂN BAN
Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ
NGUYỄN ĐỨC CHÂU

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.