Thông báo khảo sát kết thúc năm thứ hai và khai khóa năm thứ ba bậc Lực IV

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
———-

Số : 041 – QĐ/ GĐPT/TW/BL
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
———-

 
PL. 2557- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức khảo sát kết thúc năm thứ hai và khai khóa năm thứ ba
Lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV Trung ương (2011-2015)

Kính gởi:  –  BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT CÁC TỈNH, THÀNH
               –  BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC IV CÁC KHU VỰC 1.2.3.4
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 
– Thực hiện chương trình Phật sự năm 2013 của BHD Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương về tổ chức khảo sát kết thúc năm thứ haikhai khóa năm thứ ba lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV (2011 – 2015).
– Tiếp theo các trao đổi bằng thư điện tử và điện thoại, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật tử Trung ương và Ban điều hành Bậc Lực IV Trung ương kính thông báo kế hoạch tổ chức với các nội dung như sau:
 
I/.  THỜI GIAN:   Từ 16g ngày 07/9/2013  (nhằm ngày 03/8 Quý Tỵ)
                              Đến 17g ngày 08/9/2013  (nhằm ngày 04/8 Quý Tỵ)
                (Ban Điều hành khu vực và đơn vị đăng cai hoàn thiện việc tổ chức, ổn định thủ tục trước thời gian quy định.)
 
II/. ĐỊA ĐIỂM:  Thực hiện kế hoạch do các khu vực đăng ký và đăng cai tổ chức:
              Khu vực 1 :  Chùa TỪ LÂM,  Phường Thủy Xuân -TP HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ
              Khu vực 2 :  Chùa PHÁP BẢO, TP HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM.
              Khu vực 3 :  Chùa HOA NGHIÊM, Thị trấn ĐĂKMIL,  TỈNH ĐẮC NÔNG
              Khu vực 4 :  Chùa VĨNH NGHIÊM, 339 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q 3, TP HCM.
 
III/. BAN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ HỘI ĐỒNG THI:
1. Có Quyết định công cử riêng kèm theo Thông báo này.
2. Chương trình:
  • Ngày 07/9/2013: (Mồng 3.8 năm Quý Tỵ)
    • Thủ tục tiếp nhận học viên, ổn định tổ chức
    • Khảo sát thi bổ sung năm thứ nhất (hiện xếp loại C + D và các học viên được các Phân ban địa phương giới thiệu trình Trung ương duyệt trước ngày khảo sát).
    • Thời gian do các khu vực tùy nghi sắp xếp.
  • Ngày 08/9/2013: (Mồng 4.8 năm Quý Tỵ)
            –     09g00     :  Khai mạc
            –     09g30     :  Khảo sát năm thứ hai (thời gian 120 phút).
            –     11g30     :  Cơm trưa, nghỉ trưa.
            –     13g         :  Khai khóa năm thứ ba. Cung thỉnh Chư Tôn đức Giảng sư:
                                     Giảng bài  BÁT  NHÃ TÂM KINH
            –     15g30     :  Sinh hoạt giao lưu.
            –     17g 00    :  Kết thúc – Dây thân ái.
3. Sau khi hoàn tất khảo sát, Hội đồng các Khu vực chuyển giao hồ sơ thi, bài thi cho Huynh trưởng giám sát hoặc gởi thư phát nhanh về địa chỉ:
NGUYỄN ĐỨC CHÂU
537/1 Vườn Lài, KP 2. Phường An Phú Đông, Q 12, TP HCM.
ĐT:  0903 399 473  –  0909 969 473

IV/.  CÁC CHI TIẾT KHÁC:

1. Thành phần tham dự lễ khai mạc:
Chứng minh:
                      –  Cung thỉnh đại diện Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử, Chư Tôn đức Trụ trì sở tại.
                      –   Mời đại diện Chính quyền địa phương (xin ý kiến Ban Trị sự)
                      –   Ban Hướng dẫn Phân ban thuộc Khu vực.
                      –   Ban Bảo trợ.
2. Tài chánh, tổ chức, phương tiện di chuyển, ẩm thực:
–   Mỗi học viên đóng góp 50.000đ để chi phí tổ chức thi, văn thư hành chánh, chấm thi, cấp giấy chứng nhận. Hội đồng thi chi phí tối đa 50%, còn lại gởi về Thủ quỹ Ban Điều hành bậc Lực IV.
–   Phương tiện di chuyển tự túc.
–   Các khoản về tổ chức, ẩm thực, đề nghị Khu vực và đơn vị đăng cai vận động hỗ trợ.
3. Đối tượng được dự thi bổ sung gồm có học viên xếp loại C+D năm thứ nhất và các học viên vắng mặt đã được Phân ban GĐPT địa phương báo cáo và được Ban Điều hành Trung ương xét thuận.     
4. Tiểu luận:  Tiểu luận năm thứ nhất và năm thứ hai các học viên còn thiếu, nộp cho Khu vực trong ngày khảo sát năm thứ hai để chuyển về Ban Điều hành bậc Lực Trung ương.

Vì sự thăng tiến chung của Gia Đình Phật tử, kính mong quý Anh, Chị phổ biến rộng rãi nội dung Thông báo này đến toàn thể học viên thực hiện.

Kính chào tinh tấn./
 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nơi nhận:
– Như trên : “để thực hiện”.
– Thành viên BHD /PBGĐPT – TW
– Thành viên BĐH bậc Lực IV – TW
          “để phối hợp thực hiện”
– Ban Hướng dẫn Phật tử  Trung ương
          “để kính tường trình”
– Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, thành
để kính tường và xin hỗ trợ”
– Trang website giadinhphattu.vn
– Lưu
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC KIÊM
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC IV TRUNG ƯƠNG

(đã ký)

Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.