Thi kết khóa các bậc Kiên – Trì – Định năm 2012 và khai khóa năm học 2013

Đến chứng kiến và kiểm tra kỳ thi kết khóa có các Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Hòa Huỳnh Đình Phương – Trưởng Phân Ban GĐPT Tỉnh Bình Định; H.Tr cấp Tấn Nguyên Hiệp Nguyễn Văn Đệ – Phó trưởng Phân Ban thường trực; H.Tr cấp Tấn Nguyên Diệp Hồ Thị Liên – Phó Phân Ban ngành Nữ và các Anh Chị thành viên trong BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh BìnhĐịnh cùng 34 học viên Bậc Kiên, 44 học viên Bậc Trì và 20 học viên Bậc Định.

Kỳ thi kết khóa đã diển ra trong trật tự, nghiêm túc không có học viên nào vi phạm quy chế trong ngày thi. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Lễ Phật
 


 

 

Nghi thức GĐPT
 

Các Huynh Trưởng trong Hội Đồng coi thi và chấm thi Bậc Kiên-Trì-Định
 

Anh Nguyên Trân Thư ký các Bậc học đọc quyết định thành lập hội đồng coi thi và chấm thi
 

Anh Nguyên Hòa phổ biến nội quy, quy chế thi
 

Anh Nguyên Hiệp sách tấn động viên các thí sinh
 

Đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong đề thi Bậc Kiên
 

Kiểm tra niêm phong đề thi Bậc Trì
 

Kiểm tra đề thi Bậc Định
 

Phòng thi Bậc Định với 20 Huynh trưởng tham dự
 


 

 

 

Phòng thi Bậc Trì năm 2 với 11 Huynh trưởng tham dự.
 


 

Phòng thi Bậc Trì năm I với 33 Huynh trưởng tham dự.
 


 

Phòng thi Bậc Kiên  với 34 huynh trưởng tham dự.
 


 

 

 

Ban điều hành các Bậc học triển khai, khai khóa niên học mới

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.