QUẢNG TRỊ:LỄ TRUY NIỆM VÀ TRUY THĂNG CẤP TẤN CHO CỐ HUYNH TRƯỞNG ĐÀO QUANG THÌN

      Đại đức Thích Minh Nhơn Ủy viên Thường trực BTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Đại đức Thích Nguyên Độ Ủy viên BTS.GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Hướng Hóa, Đại đức Thích Không Giải Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN huyện Hướng Hóa đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

      Huynh trưởng cấp Dũng, Thiện Điều- Nguyễn Thắng Nhu, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương và quý anh chị trong phái đoàn BHD Phân ban GĐPT Trung ương;

      Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn- Hoàng Thúc Quyền Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BHD tỉnh, và quý anh chị trong  phái đoàn BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị;

       Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đổng- Nguyễn Khương Dẫn Trưởng ban Điều hành GĐPT huyện và quý anh chị trong Ban Điều hành GĐPT huyện, Ban Điều hành GĐPT các vùng, Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong huyện Hướng Hóa tham dự lễ và chung lòng cầu nguyện.  

Tại buổi lễ, sau phần niệm Phật cầu gia hộ và nghi thức GĐPT, Huynh trưởng cấp Tín Tâm Trí- Lê Bá Huệ thay mặt Ban Điều hành GĐPT huyện Hướng Hóa tuyên đọc tiểu sử và lời điếu niệm cố Huynh Trưởng cấp Tín  Đào Quang Thìn. Qua đó đã ghi nhận, tán thán sự hy sinh, cống hiến cho tổ chức GĐPT, cũng như tinh thần cầu học, cầu tiến và rèn luyện đạo đức phẩm hạnh, làm tròn trách nhiệm của người Huynh trưởng GĐPTVN và người công dân tốt của xã hội.

     Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc – Nguyễn Thị Minh Nguyệt UV.BHD Phân ban GĐPT.TW thừa ủy nhiệm BHD Phân ban GĐPT Trung Ương tuyên đọc Quyết định truy thăng cấp Tấn và Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương đã trao Quyết định và Cấp hiệu tại linh sàng cố Huynh Trưởng Đào Quang Thìn.

    Đại đức Thích Minh Nhơn UV.Thường trực BTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã ban đạo từ tán thán công đức của cố Huynh trưởng, chia sẻ, động viên gia đình và niêm hương, cầu nguyện cho cố Huynh trưởng sớm siêu sanh lạc quốc.

    Sau phần truy niệm, truy thăng và niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là lễ phúng viếng, dâng hương, thọ tang, diễu quan của các phái đoàn và Huynh trưởng Đoàn sinh các GĐPT trong huyện.

               Sau đây chúng tôi xin sơ lược tóm tắt tiểu sử của cố Huynh trưởng Đào Quang Thìn: 

Huynh trưởng: Đào Quang Thìn     

Pháp danh:  Nhật Cảnh            Pháp tự:  Thiện Long

Sinh ngày 10/10/1952 (Nhâm Thin)

Quê quán: xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hiện thường trú tại: Khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Gia nhập GĐPT năm 1961 tại GĐPT Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế  với tư cách Đoàn sinh Nam Oanh vũ.

Thọ Tam quy năm 1965 với Bổn sư Thích Như Đạt tại chùa Long An, TT Huế.

Thọ Thập thiện năm 2013 tại Đại giới đàn Liễu Quán – Chùa Từ Đàm – Huế.

Hiện đang sinh hoạt và giữ chức vụ: Liên đoàn phó GĐPT Khe Sanh. Nguyên phụ tá Nam Phật tử GĐPT huyện Hướng Hóa từ năm 2006 đến 2016.

a) Tu học và Huấn luyện:

– Tham dự Trại Huấn luyện Sơ cấp Lộc Uyễn năm 1972 tại chùa Thanh Phước, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Tham dự Trại HLHT cấp 1 A Dục  khoá 12B – 1993 do Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Trị tổ chức.

– Được Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị xếp vào hàng ngũ Huynh trưởng cấp Tập GĐPTVN theo Quyết định số: 08/HDQT.QĐ ngày 27/01/1996.

– Hoàn thành Chương trình Tu học Trường kỳ Bậc Định khóa 2 (1999 – 2002) và Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II  Huyền Trang 4 – 2002 do Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Trị tổ chức.

– Được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị xếp vào hàng ngũ cấp Tín GĐPTVN theo Quyết định số: 228/BTS. QĐ ngày 05/01/2006.

– Hoàn thành chương trình Tu học Trường kỳ bậc Lực 2 (2005 – 2010) và Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh III – Năm 2010.

b) Các chức vụ đã đảm nhiệm:

– Phát nguyện làm Huynh trưởng: Năm 1972 tại chùa Thanh Phước, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Chức vụ ban đầu: Đoàn phó Thiếu Nam GĐPT Thành Trung.

– Tháng 01/1993 – 11/2003 giữ chức vụ Liên đoàn trưởng GĐPT Khe Sanh.

– Tháng 12/2003 – 01/2017 giữ chức vụ Liên đoàn phó GĐPT Khe Sanh.

– Tháng 01/2006 – 12/2016 Phụ tá Nam Phật tử GĐPT huyện Hướng Hóa.

Đã được Ban Trị sự GHPGVN huyện Hướng Hóa tặng bằng Công đức vì đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử trong nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Được Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT.TW truy thăng cấp Tấn theo Quyết định số: 214/GĐPT.TW ngày 08 tháng 01 năm 2017.  

DSC 0796
Lễ Phật
DSC 0802
Lễ Đoàn
DSC 0805
HTr cấp Tấn  Nguyễn Thị Minh Nguyệt UV.BHD Phân ban GĐPT.TW tuyên đọc Quyết định truy thăng cấp Tấn
DSC 0807

DSC 0812
HTr cấp Dũng Nguyễn Thắng Nhu,  Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương  trao Quyết định và Cấp hiệu
DSC 0813
Đại đức chứng minh ban đạo từ
DSC 0821

DSC 0823

DSC 0825

DSC 0827

DSC 0829

DSC 0831

DSC 0833

DSC 0837

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.