Quảng Trị: Tổ chức thi vượt bậc năm 2011

                    
 Tại mỗi điểm thi đều được tổ chức khai mạc trang trọng, nghiêm túc, các BĐD/GĐPT tại các huyện thị, thành phố cử ban viên về dự khai mạc và chỉ đạo cuộc thi.
     Được biết năm nay do có nhiều hoạt động Phật sự cần phải thực hiện trong dịp hè nên các đợt thi được tổ chức liên tục:
 
   – Ngày 11 tháng 7 năm 2011, các huyện thị, thành phố tổ chức 16 điểm thi cho các bậc: Chân Cứng, Tung Bay(Ngành Oanh), Sơ Thiện, (Ngành Thiếu).
   – Năm nay BHD tiếp tục uỷ quyền cho các huyện thị, Thành phố tổ chức thi vượt bậc cho bậc Trung, Chánh Thiện và đoàn sinh giỏi cấp huyện, thi vào ngày 12/07/2011. Vì tính chất quan trọng của đợt thi, nên BHD cử các uỷ viên phân ban về giám sát và chỉ đạo tại các điểm thi
   – Ngày 13 tháng 7 năm 2011 tổ chức thi vượt bậc cho ngành Thanh gồm các bậc: Hoà 1, Minh 1, Kiến 1.
   – Ngày 14 tháng 7 năm 2011, BHD/PBGĐPT Tổ chức kỳ thi Đoàn  Sinh Giỏi cấp tỉnh tại hội trường Phân ban chùa Phật Học Quảng Trị.
 
Các đoàn sinh đạt danh hiệu đoàn sinh giỏi cấp tỉnh sẽ được trao thưởng vào dịp tổng kết liên trại ADục 21 – Lộc uyển 38 vào ngày 28 tháng 7 tới.
    Ghi nhận bước đầu cho biết  số đoàn sinh về dự thi tại các huyện thị năm nay được đánh giá đạt mức như năm 2010, đông nhất vẫn là hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Những ngày sắp tới, kỳ thi vượt bậc vẫn được tiến hành như kế hoạch đã định. Sau đây là một số hình ảnh về các đợt thi vùa mới tổ chức.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.