QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A DỤC 23 VÀ LỘC UYỂN 42

 Tới hôm nay đã là ngày thứ tư trên đất trại. Như thường lệ từ 4h sáng tất cả các trại sinh trại huấn luyện Lộc Uyển 42 – A Dục 23 đã thức giấc, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày mới trên đất trại.

Đúng 4h30 tất cả các trại sinh chỉnh tề sắc phục nghiêm trang quỳ trước Đại Hùng Bảo Điện tụng thời kinh buổi sáng sám hối những việc của ngày đã qua và làm mới tinh thần cho một ngày trại sắp bắt đầu.Sau buổi lễ Phật và lễ Đoàn, Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền Trại Phó thay mặt Ban Quản trại sách tấn toàn thể các trại sinh bằng mẫu chuyện đạo “Đức Phật với La Hầu La”.

Khác với mọi ngày, hôm nay là ngày cuối trước ngày thi kết thúc nên tất cả các trại sinh được Ban Quản Trại giảm bớt thời gian các buổi học, thêm vào đó là thời gian sinh hoạt chung, tập nhảy lửa, và thời gian để ôn bài.

 

Sau đây là một số hình ảnh được ban truyền thông đã ghi nhận:


Câu chuyện dưới cờ

 

 

Tiết học đầu tiên của ngày thứ 4

Trại sinh A Dục thực hành hoạt động chuyên môn qua trò chơi


Trại sinh A Dục viếng nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Ái Tử


Trại sinh A Dục tập nhảy lửa


Trại sinh Lộc Uyển thi cắm trại nhanh


Trò chơi nhỏ giưa giờ học


Trại sinh A Dục sinh hoạt trước giờ cơm tối


Niềm vui trong giờ cơm tối

Niệm Phật trước giờ cơm tối

Trại sinh Lộc Uyển dùng cơm tối


HTr Cấp Tấn Hoàng Công Hiền Trại Phó huấn luyện chốt bài cho trại sinh 


Hội thảo “Đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT”


HTr Hồ Sĩ Quận giới thiệu đề tài thảo luận

Niệm Phật cầu gi bị


HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền Trại Trưởng trình bày nội dung ” Đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT”


Trại sinh trao đổi nội dung thảo luận

Hồi hướng


Các Đoàn họp Đoàn cuối ngày

Lễ Phật

Lễ Đoàn


Cảm tác của trại sinh trên đất trại


Ban Quản Trại họp tổng kết công việc trong ngày và triển khai công việc sắp tới

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.