Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy

         – Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà Thượng Thích Chánh Huyền – Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh Hội; Đại đức Thích Huệ Nhẫn – UV Thường Trực Ban Trị sự – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị.
 
        – Phía Phân Ban GĐPT Tỉnh có HTr cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí – Phó trưởng Phân ban GĐPT Trung Ương – Trưởng BHD Phân ban GĐPT Quảng Trị, quý anh chị Phó Phân Ban và đông đủ UV Phụ tá trong Phân Ban cùng Ban Đại Diện GĐPT các Huyện, Thị, Thành Phố trong Tỉnh và đại diện Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh về tham dự.
 
       – Về phía gia quyến anh Nguyễn Tôn Luỹ có bác trưởng Tộc đại diện Họ Nguyễn Tôn, Làng Lương Điền, đông đủ anh chị em và con cháu nội ngoại. Ngoài ra còn có quý đạo hữu, anh chị HTr đại diện cho NPĐ và GĐPT Lương Điền nơi quê hương anh sinh ra và trưởng thành và tham gia sinh hoạt, công tác Phật sự.
   
       Mở đầu buổi lễ mừng thọ, sau phần nghi thức, HTr cấp Dũng Lê Bá Chí – Trưởng Phân Ban đã phát biểu khai mạc, nêu lên ý nghĩa buổi lễ, chúc mừng HTr cao niên và cũng là dịp để tán dương sự hy sinh cống hiến của anh Nguyễn Tôn Luỹ cho đạo pháp và GĐPT.
 
       Trong lời đạo từ của Hoà Thượng chứng minh rất hoan hỷ vui mừng khi Phân Ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức buổi lễ mừng thọ rất có ý nghĩa, đồng thời tán thán công đức của anh Nguyễn Tôn Luỹ trong suốt 70 năm qua đã cống hiến phục vụ, kiên trung với đạo pháp và GĐPT, luôn giữ vững tinh thần của người HTr trong mọi hoàn cảnh. Những hoạt động Phật sự tích cực trong thời gian qua thể hiện sự cống hiến đời mình cho lý tưởng góp phần vun đắp và xây dựng tổ chức GĐPT. Đó cũng là tấm gương để anh chị em áo lam Quảng Trị tiến bước noi theo.
 
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
 
Quảng Trị: Phân ban GĐPT tổ chức mừng thọ HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Lũy
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.