QUẢNG TRỊ: PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC KHAI KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG LỘC UYỂN 43

Về dự mùa trại huấn luyện năm nay có 102 trại sinh (46 nam, 56 nữ) từ các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Trong đó: Huyện Hải Lăng có 21 trại sinh, huyện Triệu Phong có 28 trại sinh, huyện Gio Linh có 24 trại sinh, huyện Cam Lộ có 6 trại sinh, huyện Hướng Hóa có 4 trại sinh, thành phố Đông Hà có 9 trại sinh và thị xã Quảng Trị có 10 trại sinh.
Lễ khai mạc được cử hành nghiêm trang vào lúc 15h 30 ngày đầu khóa trại. Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng Ban Thường Trực – Chánh Thư Ký; Huynh Trưởng cấp Tấn Lê Thị Diệu Tha, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn;  Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng Ban Kiêm ủy Viên Nghiên Huấn; Huynh Trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng Ban Kiêm ủy Viên Nội Vụ BHD Phân Ban GĐPT tỉnh Quảng Trị đã thân lâm đồng chủ tọa. Tham dự lễ khai mạc khóa trại có quý Huynh Trưởng thành viên BHD, đại diện BĐH GĐPT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ban quản trại, ban giảng huấn và đông đủ trại sinh trại huấn luyện Lộc Uyển 43.
Phát biểu tại buổi lễ, Huynh Trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn đã tán dương tinh thần quý Huynh Trưởng Ban Quản Trại và trại sinh mặc dầu trong lúc nầy đang bộn bề công việc Phật sự, thế sự nhưng cũng đã dốc lòng tổ chức và tham gia khóa trại. Đồng thời đặt niềm tin tưởng Ban Quản Trại và trại sinh Lộc Uyển 43  sẽ hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thành công đề án Phật sự năm 2016 của Phân Ban GĐPT tỉnh Quảng Trị.
Một số hình ảnh ngày đầu trên đất trại:

Trại sinh vân tập và biên chế đội chúng

Cổng trại

Dựng lều


Tập trại ca


Bữa cơm đầu tiên trên đất trại


KHAI MẠC TRẠI

Niệm Phật cầu gia bị


Lễ Đoàn

HTr Nguyễn Nhân Dũng , Thư ký BHD đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại

Ban Quản Trại trình diện


HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng Ban Thường Trực Phân Ban GĐPT  trao còi lệnh cho trại 
trưuỏng


HTr Hoàng Ngọc Viễn trao còi lênh cho đời sống trại

Cử Trại Ca


Diễn văn  khai mạc của  Trại Trưởng


Phát biểu của BHD

Hồi Hướng

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.