GĐPT QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THI ĐOÀN SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2016

– Chủ tịch hội đồng giám khảo: HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền

– Phó chủ tịch hội đồng giám khảo: HTr cấp Tấn Đặng Ngọc Hè

– Thư ký hội đồng giám khảo: HTr cấp Tín Nguyễn Nhân Dũng, HTr Lê Minh Hải

Các giám khảo, giám thị gồm những HTr được công cử trong thành phần BHD PB GĐPT tỉnh và BĐH GĐPT các Huyện, Thị xã, Thành phố trong Tỉnh.

Có tổng số 76 đoàn sinh dự thi đoàn sinh giỏi của 12 bậc học. Đây là những đoàn sinh xuất sắc được BĐH GĐPT các Huyện, Thị Xã, Thành Phố tuyển chọn qua kỳ thi đoàn sinh giỏi cấp huyện năm 2016. Cuộc thi được diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan. Không có trường hợp vi phạm nội quy từ phía hội đồng thi cũng như đoàn sinh dự thi.

Sau đây là danh sách đoàn sinh đạt giải, được hội đồng thi xác định và công bố:

 
Bậc học Họ và tên Pháp danh Đơn vị Đạt giải
Mở mắt Lê Thị Cẩm Ly   An Tiêm Ba
  Nguyễn Thị Mỹ Hoa Quảng Hương An Trú Ba
Cánh mềm Đoàn Thị Khánh Vân Như Mỹ Tịnh Quang Ba
  Hoàng Bảo Quân Như Pháp Diên An Ba
  Hoàng Ngọc Thảo   Thạch Hản KK
Chân Cứng Nguyễn Thị Thanh   Thạch Hãn Ba
Tung Bay Hồ Phạm Trúc Linh Tuệ Hiền Mai Đàn Ba
  Nguyễn Thị Thu Hoài   Dương Văn Ba
  Nguyễn Hoàng Ân Như Niệm Thạch Hãn KK
Sơ Thiện Lê Thị Thanh Huyền Như Tặng Thạch Hãn Ba
Trung Thiện Phan Thị Thu Thúy   Thạch Hãn Nhì
  Trần Doãn Ái Loan   Thạch Hãn Ba
Chánh Thiện Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tuệ Như Linh Hải KK
Kiến III Lê Thị Tám Như Chánh Lập Thạch Nhất

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi:


Lễ Phật


Lễ Đoàn


HTr Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng BHD phát biểu khai mạc

HTr Hồ Sĩ Quận thay mặt  BHD phát biểu


Các em làm bài thi

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.