Quảng Trị: Phân ban GĐPT Hải Lăng tổ chức sinh hoạt cho đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Đồng

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2023 của Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng, Ban Điều Hành GĐPT các Vùng trong huyện đã tranh thủ kỳ nghĩ lễ dài ngày đã tổ chức sinh hoạt cho đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Đồng .

Vào ngày 29/4/2023 (10/3/Quý Mão) Ban Điều Hành GĐPT Vùng 1 và Vùng 2 tổ chức sinh hoạt 1 ngày.

GĐPT Vùng 1 tổ chức tại chùa Hưng Bảo xã Hải Phong  với gần 200 Huynh trưởng đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Đồng tham dự.

Tại chùa Diên Thọ Thị trấn Diên Sanh BĐH GĐPT vùng 2 tổ chức sinh hoạt cho 300 Huynh Trưởng và đoàn sinh Ngành Thiếu và Ngành Đồng cho các đơn vị trong vùng.

Vào ngày 30/4/2023 (11/3/Quý Mão) BĐH GĐPT Vùng 3 và vùng 4 tổ chức sinh hoạt tại chùa Liên Trì xã Hải Hưng cho hơn 250 Huynh trưởng Đoàn sinh Ngành Thiếu – Đồng của GĐPT vùng 3; Tại chùa Hội Yên cho gần 200 Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Đồng – Thiếu cho các GĐPT vùng 4.

Vào ngày 1/5/2023 (12/3/Quý Mão), tại chùa Thâm Khê, xã Hải Khê BĐH GĐPT vùng 5 tổ chức sinh hoạt cho gần 200 Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Đồng.

Tại các vùng Phân ban GĐPT Huyện đã cử các Huynh Trưởng trong phân ban và các ủy viên ngành, ủy viên chuyên môn Phân ban GĐPT Tỉnh tham dự chỉ đạo và hổ trợ sinh hoạt.

Chương trình sinh hoạt nhằm ôn lại cho đoàn sinh về kỹ năng cắm trại, kỹ năng tổ chức điều khiển Đoàn – Đội – Chúng,  hoạt động thanh niên, ôn lại các bài hát, tổ chức trò chơi nhỏ, trò chơi lớn…Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị tiền đề cho trại họp bạn Ngành Thiếu cúng dường Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 sắp đến và hướng tới hội trại Kỷ Niệm 70 năm GĐPT Quảng Trị.

Một số hình ảnh: 

Tại GĐPT Vùng 1

 

 

 

 

Tại GĐPT Vùng 2

 

Tại GĐPT Vùng 3

 

 

 

Tại GĐPT Vùng 4

Tại GĐPT vùng 5

Ban TTTT Phân ban GĐPT Quảng Trị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.