QUẢNG TRỊ: PHÂN BAN GĐPT HẢI LĂNG TỔ CHỨC KỲ THI VƯỢT BẬC NĂM 2024

Thực hiên chương trình hoạt động năm 2024, vào ngày 23/6/2024 (18/5/Giáp Thìn), Phân ban GĐPT Hải Lăng tổ chức kỳ thi vượt bậc năm 2024 cho 4 bậc Ngành Đồng và hai bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện Ngành Thiếu.

Phân ban GĐPT Huyện đã thành lập 5 hội đồng thi tại BĐH 5 Vùng trong toàn Huyện tại các hội đồng thi Thường Trực Phân ban GĐPT Huyện đã cử các Huynh trưởng về dự lễ khai mạc và chỉ đạo công tác tổ chức thi.

Tại lễ khai mạc các hội đồng thi vinh dự đón tiếp Quý Huynh trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh. Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 2 có HTr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Nguyễn Thị Thu Thủy, UV Nữ Oanh Vũ Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Chuyễn Nguyễn Duy Phụ, Phó Trưởng Phân ban GDDPT Huyện. Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 3 có HTr cấp Tấn Tâm Gio Hoàng Viễn, UV Tổ Kiểm Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng Phân ban GĐPT Huyện.

Tại lễ khai mạc quý Huynh trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh, Huyện đã phát biểu tán thán tinh thần tinh tấn tu học của các em đoàn sinh, đồng thời nhấn mạnh các em xem đây là kỳ kiểm tra sau một quá trình học không quá áp lực tinh thần thi cử, tuy nhiên chúng ta cần nghiêm túc để các anh chị đánh giá được quá trình học tập của các em để có phương pháp điều chỉnh phù hợp cho những năm sau.

Một số hình ảnh:

Hội đồng thi GĐPT Vùng 2

 

Hội đồng thi GĐPT Vùng 4

 

Hội đồng thi GĐPT Vùng 3

 

 

Tại GĐPT Vùng 1

 

 

Ban TTTT Phân ban GĐPT Quảng Trị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.