Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 – 2015.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Huệ Nhẫn – UV Thường Trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh. HTr cấp Dũng Lê Bá Chí – Phó Trưởng Phân Ban GĐPT Trung Ương – Trưởng Phân Ban GĐPT Quảng Trị; Quý anh chị thường vụ Phân Ban và các UV Đại Diện tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham dự.
 
Sau phần nghi thức, HTr cấp Dũng Lê Bá Chí thay mặt Phân Ban GĐPT Tỉnh đã phát biểu khai mạc, chào mừng và động viên các anh chị HTr học viên cố gắng nổ lực học tập hoàn thành chương trình và đạt kết quả cao.

Trong lời đạo từ, Đại Đức Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh đã khuyến tấn toàn thể anh chị em HTr học viên cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực tham gia học tập, nâng cao năng lực để phục vụ cho GĐPT cũng như Giáo Hội.

Phân Ban GĐPT Tỉnh cũng đã cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh và Giáo Thọ để hướng dẫn giảng dạy cho học viên và đã thành lập Ban Điều Hành theo yêu cầu của Phân Ban GĐPT Trung Ương:

* CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH – GIÁO THỌ:
 – Hoà Thượng Thích Thiện Tấn – Chứng Minh
 – Đại Đức Thích Huệ Nhẫn – Giáo Thọ
 – Đại Đức Thích Không Toán – Giáo Thọ
 – Đại Đức Thích Nguyên Mãn – Giáo Thọ
 – Sư Cô Thích Nữ Chơn Tịnh – Giáo Thọ
 
 * THÀNH PHẦN BAN ĐIỀU HÀNH:
 – Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền – Trưởng Ban
 – Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Văn Thiện – Phó Ban
 – Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyễn Cư – Thư Ký
 – Huynh Trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận – Uỷ Viên
 – Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyễn Thị Chớ – Uỷ Viên

 
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
 
Quảng Trị: Khai giảng năm thứ nhất bậc Lực IV niên khoá 2011 - 2015
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.