Quảng Trị: Hội nghị tổng kết Phật sự 2010 và triển khai hoạt động 2011

Chứng minh Hội nghị có Đại Đức Thích Huệ Nhẫn – Ủy viên thường trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội Phật Giáo Quảng Trị; Đại đức Thích Giác Chơn – Tri sự chùa Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị. Hội nghị đã được đón tiếp chư vị thành viên thường trực Ban Trị Sự; Phân ban Cư sĩ Phật tử và Ban Từ thiện Phật giáo Tỉnh. Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí chủ toạ hội nghị.
 
Theo báo cáo tổng kết GĐPT Quảng Trị hiện có 162 đơn vị,1611 Huynh trưởng và hơn 11.000 đoàn sinh đang sinh hoạt nề nếp và ổn định. Năm qua về tu học cho Huynh trưởng đã tổ chức thi kết thúc khoá bậc Kiên có 152 học viên và bậc Trì 139 học viên. Đã khai khoá bậc Định IV có 131 học viên. Ngoài ra trong đợt thi kết thúc bậc Lực khoá II đã có 35 Huynh trưởng học viên tham dự.
 
Tổ chức thi vượt bậc cho 3155 đoàn sinh của 8 bậc của ngành Oanh, ngành Thiếu và 2 bậc của ngành Thanh. Công tác đã tổ chức được 4 khoá Anôma – Ni Liên, Tuyết Sơn với 417 trại sinh, và đã có 55 Huynh trưởng tham dự trại Vạn Hạnh III do Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức tại khu du lịch Suối Hoa Đà Nẵng. Đặc biệt đã có 21 Huynh trưởng do Phân Ban cử tổ chức thành công liên trại huấn luyện Anôma- Ni liên, Tuyết Sơn, Lộc Uyển và A Dục tại tỉnh Hưng Yên gồm có 249 trại sinh.
 
Ngoài ra GĐPT Quảng Trị đã tổ chức thành tựu trại họp bạn vào dịp Đại Lễ Phật Đản vừa qua tại 6 địa điểm và đã có gần 3500 trại sinh của 131 đơn vị tham dự. Trong năm đã có 22 buổi trình diễn sân khấu vào các dịp hội trại và Đại lễ. Tổ chức lễ Thọ cấp Tập. cấp Tín cho 129 Huynh trưởng, tổ chức lễ Hiệp kỵ Huynh trưởng, đoàn sinh quá cố vào dịp Vu Lan. Các hoạt động của các ngành chuyên môn về Nội Vụ, Tu Thư, Từ Thiện – Xã Hội đều hoàn thành Phật sự đề ra…
 
Hội nghị đã công cử bổ sung nhân sự Ban Hướng dẫn gồm 1 Phó Trưởng ban, 1 Phó Thư Ký, 1 Ủy viên Tu thư, 1 phụ tá Nghiên huấn và 1 phụ tá HĐTN.
 
Về chương trình hoạt động năm 2011 Hội Nghị đã biểu quyết thông qua các phật sự chủ yếu như sau:
Tổ chức ngày “Dũng” truyền thống của ngành Nam.
Tổ chức ngày “Hiếu” truyền thống của ngành Oanh Vũ.
Tổ chức ngày “Hạnh” truyền thống của ngành Nữ.
Thành lập ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh.
– Tiếp tục triển khai công tác tu học cho Huynh trưởng và đoàn sinh.
– Tổ chức liên trại huấn luyện Lộc Uyển 38 và A Dục 21.
– Tổ chức khoá bồi dưỡng năng lực cho Huynh trưởng nắm Đoàn.
– Tổ chức kiểm tra thăm viếng toàn bộ các đơn vị GĐPT trong Tỉnh.
– Thực hiện nghiêm túc các hoạt động của Phân Ban GĐPT Trung ương về tổ chức lễ kỷ niêm 60 năm danh xưng “Gia đình Phật tử Việt Nam”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
* Trước đó toàn thể Huynh trưởng đại biểu đã tổ chức Lễ Cầu siêu cho cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Thuộc Nguyễn Văn Thi – Ủy Viên BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, Ủy viên Tu thư Phân ban GĐPT Trung Ương, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Quảng Trị. Buổi lễ được Đại Đức Thích Giác Chơn – Tri Sự chùa Tỉnh Hội chứng minh sám chủ.
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.