Quảng Trị : GĐPT Huyện Hải Lăng tổ chức tu Bát Quan Trai

Các Huynh trưởng giới tử đã lãnh thọ giới pháp Bát Quan Trai  do Đại Đức Thích Từ Nguyện, Ủy viên Ban Trị Sự GHPG tỉnh – Trú trì Diên Thọ cổ tự là  Chứng minh và Giới sư truyền thọ sau lễ sám hối vào tối ngày hôm trước.
Trong khóa tu, các huynh trưởng đã được nghe giảng  về đề tài “Bát Chánh Đạo” do Đại Đức Thích Từ Nguyện hướng dẫn  qua đó các  Giới tử tiếp thọ sâu sắc và nguyện sẽ hành trì tu tập trong cuộc sống hằng ngày để xây dựng bản thân ngày một hoàn thiện hơn về nhân cách cũng như đáp ứng vai trò nhiệm vụ của người Huynh trưởng GĐPT.
Được biết, theo chương trình hoạt động của GĐPT Hải Lăng thì năm 2012 thi đây là khóa thứ 3 trong số 4 khóa tu bắt buộc theo chương trình tu học do Ban Điều Hành GĐPT Huyện  tổ chức  trong năm 2012.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.