QUẢNG TRỊ: BAN HƯỚNG DẪN PB GĐPT TỈNH THĂM VIẾNG, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ GĐPT THUỘC KVTX QUẢNG TRỊ

           Tại phiên họp, các phái đoàn BHD đã báo cáo tường trình về các vấn đề liên quan trong chuyến thăm viếng ,kiểm tra tai các đơn vị GĐPT thuộc KVTX Quảng Trị. Qua đó cho biết: Hầu hết các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức đón tiếp phái đoàn BHD trọng thị, nghiêm túc. Chư Tôn đức Trụ trì, trú xứ, Ban Hộ tự các NPĐ sở tại đã thể tâm hoan hỷ chào đón và đã dành thời gian để cùng làm việc với phái đoàn BHD. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị Ban Huynh trưởng tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với Phật sự quan trọng này. Đây cũng là những đơn vị sinh hoạt sa sút, yếu kém và bất ổn trong nhiều năm nay. Mặc dầu Ban Điều hành GĐPT KVTX và các vùng liên quan đã nhiều lần về thăm chấn chỉnh, động viên nhưng tình hình không mấy được cải thiện. Bản tổng hợp đánh giá của các phái đoàn cho thấy: KVTX Quảng Trị có 16 đơn vị cơ sở trực thuộc, trong đó có 9 đơn vị trụ được thứ hạng và có chiều hướng vươn lên tốt hơn so với năm 2012; 1 đơn vị xuống hạng và có đến 6 dơn vị đang trong tình trạng trì trệ chưa thể xếp hạng ( năm 2012 chỉ có 1 đơn vị không xếp hạng). Kết quả xếp hạng các đơn vị như sau:
            Hạng Xuất sắc toàn diện (A1): 1đv, chiếm tỷ lệ 6,3%; Hạng xuất sắc (A2): 1ĐV, chiếm tỷ lê 6,3 %; Hạng Mạnh (B1) :1ĐV, chiếm tỷ lệ 6,3 %; Hạng Khá (B2) 2ĐV, chiếm tỷ lệ 12,5%; Hạng Trung bình khá (C1) 2ĐV, chiếm tỷ lệ 12,5 %;Hạng Trung bình (C2) :2 ĐV, chiếm tỷ lệ 12,5%; Hạng trung bình yếu (D1): 0; Hạng yếu (D2): 1ĐV, chiếm tỷ lệ 6,3 %;  chưa xếp hạng : 6ĐV, chiếm tỷ lệ 37,5%.
Một số hình ảnh:

DSC 9557

DSC 9560

DSC 9567

DSC 9585

IMG 5438

IMG 5440

IMG 5441

IMG 5442

IMG 5449

IMG 5452

IMG 5460

IMG 5465

IMG 5479

IMG 5486

IMG 5499

IMG 5503

IMG 5505

IMG 5513

IMG 5528

IMG 5536

IMG 5548

IMG 5549

IMG 5551

IMG 5552

IMG 5555

IMG 5559

IMG 5561

IMG 5567

IMG 5568

IMG 5583

IMG 5577

IMG 5593

IMG 5594

IMG 5595

IMG 5599

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.