QUẢNG TR Ị: GĐPT THANH LIÊM HUYỆN TRIỆU PHONG KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ 58

Tham dự Chứng minh buổi lễ có Đại Đức Thích Nguyên Mãn,  Ủy Viên Ban Trị Sự – Trưởng Ban Truyền Thông GHPGVN Tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Triệu Phong; Đại Đức Thích Chánh Định Trú Trì Chùa Thanh Liêm, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất  thân từ GĐPT Thanh Liêm cũng về tham dự.

Về phía Ban Hướng Dẩn  Phân Ban GĐPT tỉnh Quảng Trị đến tham dự và chủ tọa buổi lễ có HTr cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền; HT cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sỹ Quận Phó Trưởng Ban Hướng Dẩn Phân Ban GĐPT Quảng Trị; Huynh Trưởng Cấp Tấn Trương Thanh Quỳnh Trưởng Ban Điều Hành GĐPT huyện Triệu Phong và HT cấp Tấn Lê Văn Chung Trưởng Ban Đều Hành GĐPT vùng Lộc Uyển cũng đến tham dự và đồng chủ tọa

Về phía chính quyền có sự tham dự của quý vị đại diện lảnh đạo Đảng, chính quyền HĐND,UBND, UBMTTQVN  Xã Triệu Độ, quý vị trong hội đồng Tộc Trưởng thôn Thanh Liêm cùng với đông đảo quý Đạo Hửu Phật Tử, anh chị em  HTr đoàn sinh xa quê và 81 Huynh Trưởng Đoàn sinh trong đơn vị.

Buổi lể diển ra trong không khí trang nghiêm, sau phần nghi lễ, HTr cấp Tín Tâm Bồn Nguyễn Minh Mãnh Gia Trưởng GĐPT Thanh Liêm đọc diển văn chào mừng khai mạc Lễ Kỷ Niệm Chu Niên. HTr Hoàng Công Sính báo cáo tường trình hoạt động trong những năm qua, đọc quyết định khen thưởng những  Huynh Trưởng và đoàn sinh có nhiều cống hiến cho đơn v,ị có thành tích cao trong tu học. Thay mặt Niệm Phật Đường đạo hửu đại diện  Tâm văn Nguyễn Ngọc Bân nguyên là Gia Trưởng đơn vị qua  nhiều thời kỳ phát thưởng cho các em, đồng thời phát biểu sách tấn  anh chị em HTr, đoàn sinh cần phải nổ lực nhiều hơn.

Thay mặt Ban Hướng Dẩn HTr Hoàng Công Hiền đã  phát biểu chúc  mừng khuyến tấn Huynh Trưởng và đòan sinh  đơn vị đã có nhiều cố gắng trong sinh hoạt, tu học và các hoạt động đón mừng chu niên lần thứ 58.

Trong lời đạo từ của Đại Đức Chứng Minh, với lòng từ mẫn Thầy sách tấn các anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn sinh  giử vững niềm tin, lý tưởng để tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hướng dẫn dìu dắt các em trên bước đường tu học.

Buổi lễ đã thành công mỹ mãn và để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng các Huynh Trưởng đoàn sinh và các đạo hửu Phật tử về tham dự lễ.

Chư Tôn Đức Chứng minh

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.