PHÂN BAN GĐPT BÌNH DƯƠNG KHAI KHÓA CÁC BẬC HỌC KIÊN-TRÌ-ĐỊNH NĂM HỌC 2023-2024

Tu học chánh pháp, trau dồi kiến thức là vấn đề trường kỳ và quan yếu đối với đời sống của người Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam; kể từ Đại hội năm 1973 tại Đà Nẵng, một chương trình tu học trường kỳ gồm 4 bậc Kiên – Trì – Định – Lực đã được kiến lập, nhưng mãi đến năm 2006, một Hội nghj tu chỉnh mới được triệu tập để san định tài liệu cho phù hợp với những đổi thay của thời đại.
Vì vậy, để thực hiện được mục đích GĐPT và lý tưởng, sứ mệnh người Huynh trưởng một cách rốt ráo, cũng như đào tạo huấn luyện thế hệ Huynh trưởng kế thừa, PB Gia đình Phật tử tỉnh Bình Dương đã long trọng khai khóa tu học dành cho Huynh trưởng gồm các bậc Kiên lần thứ 8 – bậc Trì lần thứ 7 và bậc Định lần thứ 5 tại chùa Hội An, thành phố mới Bình Dương vào ngày 8/10/2023 (nhằm ngày 24/8 năm Quý Mão).

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Vũ – Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Huệ Minh – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương, Tri sự chùa Hội An; Đại đức Thích Tâm Thông – Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Phật tử; cùng  chư tôn đức Tăng và 70 huynh trưởng học viên các bậc học.

Về Phân ban Gia đình Phật tử có sự hiện diện của huynh trưởng cấp Tín Thiện Niệm Cao Văn Tài – Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Bình Dương và quý huynh trưởng PB GĐPT tỉnh.

 Sau khi trao quyết định cho Ban Điều hành các bậc học; Thượng tọa Thích Minh Vũ – Phó Ban Trị Sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ban đạo từ, Ngài sách tấn Ban Hướng dẫn Phân ban phải cố gắng đào tạo cho được, cho tốt thế hệ huynh trưởng nối tiếp, kế thừa “Tre già – Măng mọc” và chúc các học viên  phải tinh tấn nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa các thế hệ đi trước, để còn dìu dắt thế hệ đàn em tiếp nối như mục đích của GĐPT đã đề ra. Ngài cũng tán thán công đức của Đại đức Thích Huệ Minh – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương, Tri sự chùa Hội An đã dành tâm huyết của người Trưởng ban Hướng dẫn để Gia đình Phật tử ngày càng được phát triển.

Trong đáp từ, Đại đức Thích Huệ Minh – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương đã kính tri ân Thượng tọa Phó Trưởng ban Trị sự và nguyện sẽ hoàn thành trọng trách mà Giáo hội tin tưởng giao phó. Bên cạnh đó, Đại đứccũng sách tấn các Huynh Trưởng học viên phải tinh tấn tu học, tinh tấn rèn luyện thân giáo, tinh tấn chịu sự huấn luyện để trưởng thành hơn và dìu dắt đàn em của mình.

Theo danh sách thì BẬC KIÊN năm nay có 49 học viên được chư tôn đức: Đại đức Thích Minh Thiền – Phó Ban Đặc trách Cư sĩ Phật tử và Đại đức Thích Nguyên Đức – Phó Thư ký, UVTT Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương làm Giáo thọ sư.

Học viên bậc Trì có 14 huynh trưởng được chư tôn đức: Đại đức Thích Tâm Thông – Phó Ban Đặc trách Thanh Thiếu niên tỉnh Bình Dương và Đại đức Thích Tâm Đạo – UVTT Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương làm Giáo thọ sư.

Bậc Định có 21 huynh trưởng học viên được chư tôn đức: Thượng tọa. Thích Minh Vũ – Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Tâm Hòa – UVTT Ban Hoằng Pháp tỉnh; Đại đức Thích Huệ Nhật – Phó Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương kiêm Chánh Thư ký hoan hỷ nhận làm Giáo thọ sư

Một số hình ảnh ghi nhận trong lễ khai khóa:

Tin bài ảnh Bảo Quang – Nguyễn Thị Anh Thy

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.