Huế: GĐPT huyện Phú Vang tổ chức khóa tu 1 ngày dành cho ngành Thanh

Buổi khai mạc được đặt dưới sự chứng minh của TT Thích Trí Đạo, ủy viên BTS, chứng minh Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang. ĐĐ Thích Phước Thông chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang, ĐĐ Thích Nhật Tuệ, ĐĐ Thích Đạo Tuệ – phó Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang, ĐĐ Thích Thường Chiếu, UV BTS PG TT Huế, cố vấn giáo hạnh GĐPT huyện Phú Vang, trú trì tổ đình Ba La Mật cùng quý Chư Tôn Đức trong BĐD Phật giáo huyện Phú Vang. 

Về phía Phân ban GĐPT có anh Htr cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu trưởng Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế, anh Hồng Hòa – Trần Vĩnh Tư – ủy viên đặc trắch Nam Phật tử Thừa Thiên Huế cùng một số anh trong Phân ban hướng dẫn. Anh Nguyên Bình – Nguyễn Văn Tải trưởng ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang, anh Tâm Viên – Nguyễn Văn Dạng ủy viên ngành Thanh của Ban điều hành GĐPT Huyện Phú Vang, đồng thời là trưởng Ban khóa tu 1 ngày dành cho ngành Thanh.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Quý anh chị trong Phân ban hướng dẫn cũng đã về tham dự lễ khai mạc.

Anh trưởng Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế phát biểu ý kiến.

Anh trưởng Ban điều hành cũng có bài phát biểu với anh chị ngành Thanh.

Đạo từ của Đại Đức chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang.

Từ trước đến nay, các anh chị ngành Thanh ở các đơn vị chỉ đi chùa và lễ Phật chứ thật ra sinh hoạt tu học chưa được đề cao, mặc dù ngành Thanh cũng đã có 4 bậc là Minh , Hòa, Kiến, Trực. Hiểu được điều đó Ban điều hành và ủy viên ngành Thanh đã tổ chức khóa tu 1 ngày nhằm mục đích đào luyện cho đoàn sinh ngành Thanh có trình độ hiểu biết về Phật pháp, xây dựng và bồi dưỡng tinh thần đạo đức, nhân phẩm tốt, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của ngành Thanh đối với tổ chức GĐPT.

Mặc dù thời gian chỉ 1 ngày, 10 tiếng đồng hồ nhưng Ban tổ chức đã có một chương trình tu học hợp lý để bồi dưỡng Phật pháp, tinh tấn tu tập, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm, sách tấn nhau trên bước đường tu học, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.

Được biết, đây là lần đầu tiên Ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang tổ chức khóa tu 1 ngày  dành cho ngành Thanh, có 255 anh chị đoàn sinh ngành Thanh của 10 đơn vị GĐPT trong toàn huyện.

Các anh chị cũng đã được ĐĐ Thích Thường Chiếu hướng dẫn và thực hành nghi thức cúng cơm quá đường.

 

Các anh chị cũng đã được ĐĐ Thích Thường Chiếu hướng dẫn và thực hành nghi thức cúng cơm quá đường.

 

Các anh chị thi khảo sát Phật pháp.

Các anh chị thi khảo sát Phật pháp.

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.