GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TP.HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP

Kính lạy đức Thế Tôn.

Truyền ngọn lửa cho lớp kế thừa là tạo bước đi vững vàng cho thế hệ đàn em trên bước đường phụng sự lý tưởng tổ chức GĐPT, tạo niềm tin vũng chắc hầu đem hết nhiệt huyết góp phần xây dựng và phát triển tổ chức GĐPT càng thêm vững mạnh…

Lúc 4h30 sáng ngày 7/4/2019 Thường trực BHD Phân ban GĐPT tp.Hồ chí Minh đã tổ chức lễ truyền đăng cho 24 Huynh trưởng cấp tập và 29 Huynh trưởng cấp tín được Hội đồng Xét xếp cấp GĐPT TP.Hồ chí Minh bình chọn duyệt xét.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có hòa thượng Thích Chơn Không Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPTTW – trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử Giáo hội Việt Nam Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh,  Đại Đức Thích Quảng Tiến Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương, đại đức Thích Minh Duyên chánh thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử,  Đại Đức Thích Trung Minh phó thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Đại Đức Thích Trí Toàn Phó thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử,  Đại Đức Thích Pháp Tịnh UVTT BHDPTTW Phó Thư ký kiêm Chánh VP BHDPTTW.

BHD PBGĐPT TP HCM tham dự gồm: Thị Cư Nguyễn Thanh Minh, Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh, Minh Thao Đặng Hữu Trí, Minh Hạnh Huỳnh Văn Long, Tâm Tưởng Đỗ tâm Niệm, Chơn Thật Đỗ Xuân Hòa, Tuệ Trí Lê Xuân Kiều, Thiện Khánh Lê Văn Thảo, Diệu Nguyệt Nguyễn thị Thanh Tuyền, Nguyên ChâuTrần Duy Ý, Tâm Dũng Nguyễn Hữu Tiến, Tâm cầu Đỗ thị Đức.

Đại đức Thích Trung Minh đọc quyết định xếp cấp tín,  Huynh trưởng cấp Tấn Chơn Thật Đỗ Xuân Hòa Ủy viên Nội vụ đọc quyết định xếp cấp tập.

Trong nghi thức Truyền đăng 6 vị Tôn Đức đã rước lửa từ Ngôi tam bảo truyền lại cho các huynh trưởng cấp tấn từ đây ngọn lửa được các anh chị huynh trưởng lần lượt truyền xuống cho các huynh trưởng tân thăng Trong phần đọc lời phát nguyện, hai huynh trưởng đại diện cho huynh trưởng cấp tín huynh trưởng cấp tập xác lập tinh thần:

Nguyện luôn tinh tấn tu học, làm tấm gương kiên trung trong việc phụng sự Đạo pháp và lý tưởng Gia đình Phật tử Viêt Nam cho đàn em noi theo”
 Sau phần Phát nguyện các vị Tôn Đức chứng minh đã lần lượt gắn cấp Tập cấp tín trên vai cho các huynh trưởng Tân thăng, các huynh trưởng cấp tấn trao quyết định và giấy chứng nhận cấp bậc cho các huynh trưởng Tân thăng. Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu sách tấn,  Anh kêu gọi các huynh trưởng phải thể hiện được tinh thần xả thân của người huynh trưởng đối với tiền đồ đạo pháp và tổ chức Gia Đình Phật Tử và Hòa thượng Thích Chân Không Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ban đạo từ, Trong lời ban đạo từ Ngaài tỏ lòng xúc động khi thấy hình ảnh các huynh trưởng đứng nghiêm trang trước tam bảo  thể hiện tinh thần vô úy tinh thần kế thừa của mình và Hòa Thượng mong muốn tòan thể huynh trưởng được thăng cấp tập cấp tín cần phải nỗ lực phát huy hơn nữa để đóng góp cho mọi công tác của Giáo hội của tổ chức Gia Đình Phật Tử. Buổi lễ chấm dứt lúc 6 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 2019 trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Khối truyền thông GĐPT Tp.HCM

 HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC

HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN KHÔNG TRƯỞNG BAN HDPT GHPGVN/TP.HCM CHỨNG MINH


BAN CHỨNG MINH NIÊM HƯƠNG BẠCH PHẬT


CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH GẮN CẤP CHO HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG
CÁC HUYNH TRƯỞNG ĐÀN ANH TRAO QĐ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG


HUYNH TRƯỞNG THỊ CƯ NGUYỄN THANH MINH NHẮN NHỦ SÁCH TẤN CHO HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG


ĐẠI DIỆN HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG CẤP TÍN ĐỌC LỜI PHÁT NGUYỆN


ĐẠI DIỆN HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG CẤP TẬP ĐỌC LỜI PHÁT NGUYỆN


ĐẠI DIỆN HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG TÁC BẠCH NIỆM ÂN CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH


CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH VÀ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TP.HCM CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.