GĐPT Quảng Nam tổ chức lễ thọ cấp Tín và Phát nguyện Bậc Kiên

Đến chứng minh tham dự có :

– Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, UV Hội đồng TSTW, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam,

– Thượng tọa Thích Hạnh Hoa, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Hội An.

– Hòa Thượng Thích Như Phẩm Trưởng ban GDTN Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam.

– Thượng Tọa Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng Pháp Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam & Ban Trị sự GHPGVN TP Hội An.

– Thượng Tọa Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT Giáo hội PGVN Tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Huyện Duy Xuyên.

Cùng tất cả Huynh Trưởng cấp Tấn, Tín trong Ban HD/Phân ban GĐPT Quảng Nam cùng đến hộ niệm

cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện


các huynh trưởng hành lễ


Chư tôn đức chứng minh và gắn cấp hiệu

Trao chứng chỉ bậc Kiên

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.