Danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI – Giáo hội Phật giáo Việt Nam

– HT.THÍCH TRÍ TỊNH, Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự.

– HT.THÍCH THANH TỨ, Phó Chủ tịch Thường trực.

– HT.THÍCH TỪ NHƠN, Phó Chủ tịch Thường trực.

– HT.THÍCH CHƠN THIÊN, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.

– HT.THÍCH HIỂN PHÁP, Phó Chủ tịch.

– HT.THÍCH ĐỨC PHƯƠNG, Phó Chủ tịch.

– HT.THÍCH TRÍ QUẢNG, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

– HT.DƯƠNG NHƠN, Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông.

– HT.THÍCH GIÁC TOÀN, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh.

– TT.THÍCH QUẢNG TÙNG, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.

– TT.THÍCH THANH NHIỄU, Phó Chủ tịch.

– TT.THÍCH BẢO NGHIÊM, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.

– HT.THÍCH THIÊN NHƠN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

– HT.THÍCH THIÊN PHÁP, Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ.

– TT.THÍCH GIA QUANG, Phó Tổng Thư ký.

– TT.THÍCH THANH DUỆ, Ủy viên Thư ký.

– TT.THÍCH THIÊN THỐNG, Ủy viên Thư ký.

– HT.ĐÀO NHƯ, Ủy viên Thư ký.

– ĐĐ.THÍCH ĐỨC THIÊN, Ủy viên Thư ký.

– ĐĐ.THÍCH MINH TIẾN, Ủy viên Thư ký kiêm Ủy viên Thủ quỹ.

– CS.TRẦN TUẤN MẪN, Ủy viên Thư ký.

– HT.THÍCH THIÊN DUYÊN, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.

– HT.THÍCH TRÍ TÂM, Trưởng ban Nghi lễ.

– HT.THÍCH TRUNG HẬU, Trưởng ban Văn hóa.

– TT.THÍCH HUÊ TRÍ, Ủy viên Pháp chế.

– ĐĐ.THÍCH TIẾN ĐẠT, Ủy viên Pháp chế.

– HT.THÍCH THIÊN BÌNH, Ủy viên Kiểm soát.

– HT.THÍCH THIÊN TÁNH, Ủy viên Kiểm soát.

– ĐĐ.THÍCH QUẢNG HÀ, Ủy viên Kiểm soát.

– CS.TỐNG HỒ CẦM, ỦY viên Kiểm soát.

– HT.THÍCH THIÊN TÂM, Ủy viên Thường trực.

– HT.THÍCH GIÁC GIỚI, Ủy viên Thường trực.

– HT.THÍCH NHƯ NIÊM, Ủy viên Thường trực.

– TT.THÍCH THANH ĐIÊN, Ủy viên Thường trực.

– TT.THÍCH TÔN THẬT, Ủy viên Thường trực.

– TT.THÍCH TẤN ĐẠT, Ủy viên Thường trực.

– TT.THÍCH ĐẠT ĐẠO, Ủy viên Thường trực.

– ĐẠI DIÊN NAM TÔNG KHMER, Ủy viên Thường trực.

– ĐĐ.THÍCH THANH PHÚC, Ủy viên Thường trực.

– ĐĐ.THÍCH THANH QUYẾT, Ủy viên Thường trực.

– ĐĐ.THÍCH THANH PHONG, Ủy viên Thường trực.

– ĐĐ.THÍCH THANH ĐẠT, Ủy viên Thường trực.

– NT.TN NGOẠT LIÊN, Ủy viên Thường trực.

– NS.TN HUÊ TỪ, Ủy viên Thường trực.

– CS.TĂNG QUANG, Ủy viên Thường trực.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.