Danh sách 147 ủy viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI

1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)

2.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp (Tp. Hồ Chí Minh)

3.  Hòa thượng Danh Nhưỡng Tỉnh Kiên Giang

4.  Hòa thượng Thích Thanh Tứ Tp. Hà Nội

5.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh

6.  Hòa thượng Dương Nhơn Tỉnh Sóc Trăng

7.  Hòa thượng Thích Thanh Sam Tỉnh Bắc Ninh

8.  Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh Tp. Hà Nội

9.  Hòa thượng Thích Đức Phương Tỉnh Thừa Thiên Huế

10.  Hòa thượng Thích Trí Quảng Tp. Hồ Chí Minh

 11.  Hòa thượng Thích Từ Thông Tp. Hồ Chí Minh

12.  Hòa thượng Thích Đồng Huy Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

13.  Hòa thượng Thích Thanh Dục Tỉnh Thái Bình

14.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên Tỉnh Quảng Nam

15.  Hòa thượng Thích Thiện Bình Tỉnh Khánh Hoà

16.  Hòa thượng Thích Trí Tâm Tỉnh Khánh Hoà

17.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện Tỉnh Thừa Thiên Huế

18.  Hòa thượng Thích Chánh Liêm Tỉnh Quảng Trị

19.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tỉnh Bình Định

20.  Hòa thượng Thích Thiện Từ Tỉnh Cà Mau

21.  Hòa thượng Thích Như Niệm Tp. Hồ Chí Minh

22.  Hòa thượng Thích Giác Viên Tp. Đà Nẵng

23.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp Tỉnh Vĩnh Long

24.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm Tỉnh Ninh Thuận

25.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy Tỉnh Phú Yên

26.  Hòa thượng Trần Dạnh Tỉnh Trà Vinh

27.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh Tỉnh Bình Phước

28.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu Tỉnh Lâm Đồng

29.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh Tỉnh Long An

30.  Hòa thượng Thích Chơn Thành Tỉnh Bình Thuận
 

31.  Hòa thượng Thích Giác Toàn Tp. Hồ Chí Minh

32.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tp. Hồ Chí Minh

33.  Hòa thượng Thích Giác Quang Tỉnh Thừa Thiên Huế

34.  Hòa thượng Thích Đức Thanh Tỉnh Thừa Thiên Huế

35.  Hòa thượng Thích Giác Dũng Tỉnh Daklak

36.  Hòa thượng Thích Minh Thiện Tỉnh Bình Dương

37.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm Tỉnh Tây Ninh

38.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ Tỉnh Trà Vinh

39.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh Tỉnh Sóc Trăng

40.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh

 41.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm Tp. Hồ CHí Minh

42.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh Tp. Hồ Chí Minh

43.  Hòa thượng Đào Như Tp. Cần Thơ

44.  Hòa thượng Thạch Sock Sane Tỉnh Trà Vinh

45.  Hòa thượng Thích Huệ Tài Tỉnh An Giang

46.  Hòa thượng Lý Sa Muoth Tỉnh Bạc Liêu

47.  Hòa thượng Thích Từ Hương Tỉnh Gia Lai

48.  Hòa thượng Thích Huệ Hà Tỉnh Bạc Liêu

49.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Tp. Hồ Chí Minh

50.  Hòa thượng Thạch On Tỉnh Trà Vinh

51.  Hòa thượng Tăng Nô Tỉnh Sóc Trăng

52.  Hòa thượng Thạch Huônl Tỉnh Sóc Trăng

53.  Hòa thượng Thích Giác Giới Tỉnh Vĩnh Long

54.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm Tỉnh Ninh Bình

55.  Hòa thượng Thích Thanh Bích Tỉnh Hà Tây

56.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng Tỉnh Bắc Giang

57.  Hòa thượng Thích Nhật Quang Tp. Hồ Chí Minh

58.  Hòa thượng Thích Trung Hậu Tp. Hồ Chí Minh

59.  Hòa thượng Lý Sân Tp. Cần Thơ

60.  Hòa thượng Thạch Bâu Tỉnh Trà Vinh

61.  Hòa thượng Thích Minh Chánh Tỉnh Đồng Nai

62.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ Tỉnh Đồng Tháp

63.  Thượng tọa Thích Huệ Đức Tỉnh Hậu Giang

64.  Hòa thượng Thích Lưu Đoan Tỉnh Trà Vinh

65.  Hòa thượng Thích Huyền Thông Tỉnh Kiên Giang

66.  Hòa thượng Thích Phước Đường Cộng hoà Pháp

67.  Hòa thượng Danh Đổng Tỉnh Kiên Giang

68.  Hòa thượng Thạch Sên Tỉnh Trà Vinh

69.  Hòa thượng Danh Dĩnh Tỉnh Kiên Giang

70.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước Tỉnh Bình Định

71.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn Tỉnh Quảng Trị

72.  Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu Tp. Hà Nội

73.  Thượng tọa Thích Thanh Duệ Tp. Hà Nội

74.  Thượng tọa Thích Gia Quang Tp. Hà Nội

75.  Thượng tọa Thích Hạnh Lạc Tỉnh Quảng Ngãi

76.  Thượng tọa Thích Huệ Minh Tỉnh Tiền Giang

77.  Thượng tọa Thích Nhựt Tấn Tỉnh Bến Tre

78.  Thượng tọa Thích Huệ Trí Tp. Hồ Chí Minh

79.  Thượng tọa Thích Quảng Tùng Tp. Hải Phòng

80.  Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm Tp. Hà Nội

81.  Thượng tọa Thích Thanh Điện Tp. Hà Nội

82.  Thượng tọa Thích Tôn Thật Tp. Hồ Chí Minh

83.  Thượng tọa Thích Đạt Đạo Tp. Hồ Chí Minh

84.  Thượng tọa Thích Thiện Đức Tp. Hồ Chí Minh

85.  Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm Tỉnh Nam Định

86.  Thượng tọa Danh Lân Tỉnh Kiên Giang

87.  Thượng tọa Diệp Tươi Tỉnh Trà Vinh

88.  Thượng tọa Châu Sơn Hy Tỉnh An Giang

89.  Thượng tọa Thích Hoằng Từ Tỉnh Tiền Giang

90.  Thượng tọa Danh Thiệp Tỉnh An Giang

91.  Thượng tọa Thích Khế Chơn Tỉnh Thừa Thiên Huế

92.  Thượng tọa Thích Hải Ấn Tỉnh Thừa Thiên Huế

93.  Thượng tọa Thích Thiện Thống Tỉnh An Giang

94.  Thượng tọa Thạch Hà Tỉnh Cà Mau

95.  Thượng tọa Thích Minh Thiện Tỉnh Long An

96.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh Tỉnh Vĩnh Long

97.  Thượng tọa Thích Thanh Nhã Tp. Hà Nội

98.  Thượng tọa Thích Thiện Nguyện Tp. Đà Nẵng

99.  Thượng tọa Thích Trí Thắng Tỉnh Quảng Ngãi

100.  Thượng tọa Thích Viên Quán Tỉnh Gia Lai

101.  Thượng tọa Thích Huệ Thông Tỉnh Bình Dương

102.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền Tỉnh Đồng Nai

103.  Thượng tọa Thích Huệ Trường Tp. Cần Thơ

104.  Thượng tọa Thích Thiện Bảo Tp. Hồ Chí Minh

105.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh Tỉnh Đồng Nai

106.  Thượng tọa Thích Tâm Đức Tp. Hồ Chí Minh

107.  Thượng tọa Thích Thiện Tiến Tỉnh Ninh Thuận

108.  Thượng tọa Thích Thanh Liên Tỉnh Thừa Thiên Huế

109.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt Tp. Hồ Chí Minh

110.  Thượng tọa Thích Châu Quang Tỉnh Daklak

111.  Thượng tọa Thích Quảng Xả Tỉnh Kontum

112.  Thượng tọa Thích Nguyên Chơn Tỉnh Bình Định

113.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc Tp. Hà Nội

114.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt Tp. Hà Nội

115.  Thượng tọa Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng

116.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện Tỉnh Hưng Yên

117.  Đại đức Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh

118.  Đại đức Thích Quảng Hà Tỉnh Nam Định

119.  Đại đức Thích Thanh Chính Tỉnh Hà Tây

120.  Đại đức Thích Tiến Đạt Tỉnh Hà Tây

121.  Đại đức Thích Tâm Nhẫn Tỉnh Hà Nam

122.  Đại đức Thích Minh Tiến Tp. Hà Nội

123.  Đại đức Thích Đức Thiện Tp. Hà Nội

124.  Đại đức Thích Tâm Đức Tỉnh Thanh Hoá

125.  Đại đức Thích Thanh Vân Tỉnh Hải Dương

126.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết Tỉnh Quảng Ninh

127.  Đại đức Thích Nguyên Thành Tỉnh Thái Nguyên

128.  Đại đức Thích Minh Nghiêm Tỉnh Phú Thọ

129.  Đại đức Thích Quảng Truyền Tỉnh Lạng Sơn

130.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng Tỉnh Bắc Ninh

131.  Đại đức Thích Quảng Tuấn Tỉnh Dak Nông

132.  Đại đức Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh

133.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên Tp. Hồ Chí Minh

134.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng Tỉnh Nam Định

135.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo Tp. Hà Nội

136.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên Tp. Hồ Chí Minh

137.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh

138.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ Tp. Hồ Chí Minh

139.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa Tỉnh Hà Tây

140.  Cư sĩ Võ Đình Cường Tp. Hồ Chí Minh

141.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm Tp. Hồ Chí Minh

142.  Cư sĩ Tăng Quang Tp. Hồ Chí Minh

143.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh

144.  Giáo sư Lê Mạnh Thát Tp. Hồ Chí Minh

145.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh Tp. Hà Nội

146.  Cư sỹ Nguyễn Thắng Nhu Tỉnh Thừa Thiên Huế ( Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Việt Nam )

147.  Cư sỹ Bùi Trọng Cường Tỉnh Hà Tĩnh

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

 

1.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn ( Thừa Thiên Huế)

2.  Hòa thượng Thích Chí Đạo(Quảng Nam)

3.  Hòa thượng Thích Huệ Minh (Tp. Hồ Chí Minh)

4.  Hòa thượng Thích Như Ý (Khánh Hoà)

5.  Hòa thượng Chau Cắt ( An Giang)

6.  Hòa thượng Thích Minh Thông (Tp. Hồ Chí Minh)

7.  Hòa thượng Thích Như Tước(Vĩnh Long)

8.  Hòa thượng Thích Toàn Đức ( Lâm Đồng)

9.  Hòa thượng Danh Nhuônl (Kiên Giang)

10.  Thượng tọa Thích Từ Tánh (Tp. Đà Nẵng}

11.  Thượng tọa Thích Như Quang ( Bình Định)

12.  Thượng tọa Thích Viên Đạt ( Bình Định)

13.  Thượng tọa Thích Hạnh Niệm ( Quảng Nam)

14.  Thượng tọa Thích Giác Liêm (Tp. Hồ Chí Minh)

15.  Thượng tọa Thích Thanh Ngọc (Tp. Hồ Chí Minh)

16.  Thượng tọa Trà Kla Leng ( Sóc Trăng)

17.  Thượng tọa Tăng Xà Vong (Bạc Liêu)

18.  Thượng tọa Hộ Chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

19.  Thượng tọa Pháp Chất (Tp. Hồ Chí Minh)

20.  Thượng tọa Thích Lệ Trang (Tp. Hồ Chí Minh)

21.  Thượng tọa Thích Minh Thành (Tp. Hồ Chí Minh)

22.  Thượng tọa Thích Giác Nhân ( Tiền Giang)

23.  Thượng tọa Thạch Oai (Trà Vinh)

24.  Thượng tọa Thích Thiện Trí (Tp. Hồ Chí Minh)

25.  Thượng tọa Thích Thanh Hùng (Tp. Hồ Chí Minh)

26.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn (Tp. Hồ Chí Minh)

27.  Đại đức Thích Truyền Cường (Tp. Hồ Chí Minh)

28.  Đại đức Thích Thiện Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)

29.  Đại đức Lý Vệ (Hậu Giang)

30.  Đại đức Lý Hùng (Cần Thơ)

31.  Đại đức Thích Thanh Huân ( Hà Nội)

32.  Đại đức Thích Minh Trí ( Hà Nội )

33.  Đại đức Thích Chiếu Tạng ( Vĩnh Phúc)

34.  Đại đức Thích Minh Hiền ( Hà Tây)

35.  Đại đức Thích Trí Chơn (Tp. Hồ Chí Minh)

36.  Đại đức Thích Minh Huy (Yên Bái)

37.  Đại đức Thích Thọ Lạc ( Ninh Bình)

38.  Đại đức Thích Đức Nguyên ( Hoà Bình)

39.  Đại đức Thích Thanh Đường ( Cao Bằng)

40.  Đại đức Thích Thiện Thành (An Giang)

41.  Đại đức Thích Phước Nguyên (Tp. Hồ Chí Minh)

42.  Đại đức Thích Phước Nghiêm (Tiền Giang)

43.  Đại đức Thích Huệ Khai ( Đồng Nai)

44.  Đại đức Thích Thiện Minh (Tp. Hồ Chí Minh)

45.  Đại đức Quách Thành Satthana (Bà Rịa Vũng Tàu)

46.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương (Đồng Nai)

47.  Ni sư Thích Đàm Nghiêm (. Hà Nội)

48.  Sưcô Thích nữ Tín Liên (Tp. Hồ Chí Minh)

 

 

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.