Đăk Nông: Họp triển khai thành lập Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh

Đến chứng minh và tham dự có Đại Đức Thích Quảng Tuấn – Trưởng Ban Trị Sự PG tỉnh Đăk Nông, Đại Đức Thích Quảng Hiền – Phó Thường Trực BTS kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử tỉnh, Đại Đức Thích Quảng Định Chánh – Văn Phòng Ban Trị Sự và trên 30 Huynh trưởng, trong đó cấp Tấn 1 vị và cấp Tín, cấp Tập toàn tỉnh.

ĐĐ Quảng Hiền đã nói lên trăn trở của Chư Tôn Đức BTS về việc thành lập Phân Ban Hướng dẫn GĐPT và nhiệm vụ cấp thiết đối với thế hệ Thanh thiếu niến GĐPT trẻ, lực lượng kế thừa nòng cốt tương lai của GH.

Bên cạnh những băn khoăn đó, buổi họp cũng thống nhất quan điểm và đường lối chung thành lập Phân ban Hướng dẫn GĐPT của tỉnh, phân công chức danh và nhiệm vụ cho Ban Hướng dẫn lâm thời để tạo tiền đề cho Đại Hội thành lập Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Đăk Nông.

Kết thúc buổi họp, Đại Đức Trưởng Ban Trị Sự tán thán công đức của anh chị em huynh trưởng đã chung lo cùng Giáo hội xây dựng lực lượng kế thừa “Tre già Măng mọc”.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.