Chùa Vạn Thiện và chương trình tặng kinh sách

Nhằm mục đích hoằng dương chánh pháp, đem ánh sáng Phật pháp đến với đồng bào Phật tử vùng sâu, vùng xa, Ni sư trú trì chùa Vạn Thiện cùng đạo hữu Phật tử tại chùa đã phát tâm hiến tặng 30 tủ sách Phật Pháp gồm kinh sách truyện với trên 70 đầu sách có giá trị như Kinh Bách Dụ, Phật pháp vấn đáp, Phật học Phổ thông, Phật pháp tinh yếu, Phật học quần nghi, Phật pháp bách vấn, Ánh Đạo vàng…..  cho các chùa, cơ sở Phật giáo tại các vùng còn khó khăn. Đây là những đầu sách cần thiết đối với mọi giới  đồng bào Phật tử trong việc tu học, nghiên cứu và tìm hiểu Phật pháp. Tổng giá trị của tủ sách Phật pháp trên 2  triệu đồng.

Các Chùa, Niệm Phật đường, các Gia đình Phật tử ở những nơi khó khăn về điều kiện  kinh sách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Chùa Vạn Thiện, 144/63 đường Trần Phú, phường 4 quận 5 thành phố Hồ  Chí Minh.

hoặc điện thoại số:  08-38354737 để  biết thêm chi tiết.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.