Lẵng Hoa Dâng Bác Tâm Minh

Lẵng Hoa Dâng Bác Tâm Minh

Bốn mươi năm Bác nằm yên nghỉ

Nơi nghĩa trang Mai Dịch oai hùng

Dù cách núi, cách sông …

Nghĩa tình Bác không bao giờ xa cách

Tứ đại rã rời

Anh linh hiển hách

Bác đã về Đông Mỹ – Điện Bàn

Bác trở về quê mẹ Quảng Nam

Dòng Lê Tộc phụng thờ di ảnh

Trung Hiếu vẹn toàn, tấm gương đạo hạnh

Cư sĩ hoá thân “Bồ tát” vì Đạo vì đời

An nam Phật học truyền bá khắp nơi

Đuốc tuệ Viên Âm rạng ngời giáo sử

Phật tử xa gần về đây hội tụ

Chùa Phổ Quang truy niệm Bác Tâm Minh

Đoàn áo Lam Thừa Thiên Huế chí thành

Dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm.

Đầu Hạ Kỷ Sửu – 2009

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.