MƯỜI ĐIỀU THIỆN (Bậc Hướng Thiện)

MƯỜI ĐIỀU THIỆN

I. Định nghĩa:
Mười điều thiện còn gọi là thập thiện nghiệp là 10 việc lành về thân, khẩu, ý. Đây là 10 điều căn bản của người Phật tử (lợi mình, lợi chúng sanh). Trái với 10 điều thiện là 10 điều ác.

II. Hành tướng của 10 điều thiện:
1. Thân (3): không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
2. Khẩu (4): không nói dối, không nói 2 lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời thô ác.
3. Ý  (3): không tham lam, không sân hận, không si mê.
10 điều ác:
– Sát sanh: trực tiếp giết hại; thích cảnh giết hại; thích nghe âm thanh của sự giết hại.
– Trộm cắp: trực tiếp lấy của người; xúi dục lấy của người; bày mưu lấy của người.
– Tà dâm: Xâm hại đến tiết trinh người khác, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.
– Nói dối: nói không đúng sự thật nhiều khi gây hại đến người khác.
– Nói 2 lưỡi: gặp người nầy nói xấu người kia và ngược lại.
– Nói thêu dệt: Việc nhỏ xé thành to, việc không nói có.
– Nói lời thô ác: chửi rủa ầm ĩ, mạc sát, hăm dọa ngươi khác.
– Tham lam: ham muốn vô độ.
– Sân hận: đem lòng oán hờn người, hận đời.
– Si mê: đầu óc lúc nào cũng u tối.
Làm ngược lại 10 điều ác là thực hiện 10 điều thiện.

III. Lợi ích của việc thực hành 10 điều thiện:
– Được sự mến mộ của chúng sanh, đời sống bản thân an vui.
– Được nhiều người tin cậy, ít bị lừa dối gạt gẫm.
– Đoạn trừ hết những phiền não, quấy nhiễu.
– Được tiếng tốt, được nhiều người nễ phục.
– Luôn được an trú trong Chánh pháp.

IV. Kết luận:
Người thực hành rốt ráo 10 điều thiện có thể hoán cải tự thân, xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc, góp phần đem lại niềm an vui cho cộng đồng xã hội và hành giả thập thiện tiến đến quả vị Phật.
Sống và thực hiện đầy đủ thập thiện nghiệp, chúng ta mới xứng danh là người Phật tử chân chính.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

  1. Hãy liệt kê 10 điều thiện.
  2. Hãy nêu 3 điều thiện về thân, 4 điều thiện về khẩu, 3 điều thiện về ý.
  3. Nêu một ví dụ sự tác hại của việc nói 2 lưỡi.
  4. Nêu lợi ích của người thực hiện Thập thiện nghiệp.
  5. Liên hệ giữa 10 điều thiện và 5 giới.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.