LÀM VIỆC THIỆN (Bậc Tung Bay)

LÀM VIỆC THIỆN

 
*Phương pháp: thảo luận, hùng biện
I/ MỤC ĐÍCH: Giúp các em hiểu được làm việc thiện là làm những việc gì và tại sao phải làm như vậy?
II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Làm việc thiện là gì?
Thiện nghĩa là điều lành, tốt đẹp. Trái nghĩa với thiện là xấu, ác, hung dữ. Như vậy làm việc thiện là làm điều tốt đẹp không làm việc xấu ác.Làm việc thiện đối với mọi người, mọi vật trong mọi hoàn cảnh cần thiết.Các em làm việc thiện tức là các em thực hiện điều luật thứ ba của Oanh vũ là Em thương người và vật. Làm việc thiện thật phong phú, đa dạng như vỗ về một em bé đang khóc, cùng nhau dìu cụ già qua đường v.v… chứ không phải đợi khi có tiền để giúp người khó khăn mới làm việc thiện. Nếu các em biết nhịn quà để giúp một người cơ nhở là một việc làm rất có ý nghĩa.
Đời sống phải nhờ công ơn gia đình và xã hội
Được cắp sách đi học, các em phải nhờ công ơn nuôi nấng khó nhọc của cha mẹ và tình thương gia đình.Khi đến trường học tập các em phải nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Trong cuộc sống hàng ngày, các em phải nhờ công ơn xã hội rất nhiều như thực phẩm chúng ta ăn, áo quần chúng ta mặc, phương tiện chúng ta đi lại.v.v..Ngoài ra chúng ta còn phải nhờ ơn thiên nhiên đã cung cấp rau trái ngon ngọt bổ dưỡng, cũng như chúng ta còn nhờ nhiều loài vật cung cấp trứng sữa v.v…
Làm việc thiện bằng cách nào.
Như trên, các em đã hiểu đời sống của mình mang ơn rất nhiều công lao xã hội và thiên nhiên, các em làm việc thiện như thế nào đây. Trước hết, các em không làm bất cứ điều gì các em thấy xấu ác, gây tai hại cho người và vật. Bước đầu không làm việc bất thiện tức các em huân tập cho mình một đức tính tốt để tiến dần tới thực hiện các việc thiện.
Trong gia đình các em phải là người con kính mến cha mẹ, hòa thuận với anh chị em như điều luật thứ 2 của Oanh vũ. Để thực hiện điều luật này, các em biết nghe lời cha mẹ, không làm điều xấu mà nên làm việc tốt để cha mẹ vui lòng.Ngoài ra, các em biết nghe lời và giúp đỡ anh, chị biết chăm sóc em nhỏ.Đối với vật nuôi các em cũng nên quan tâm chăm sóc.
Ngoài xã hội, như trên đã đề cập, ơn nghĩa nhiều lắm, nhưng có cơ hội nào thì hãy làm việc thiện với sự nhiệt tình. Ví dụ, khi cần giúp bạn thì hãy hết mình, khi gặp người già, trẻ em cơ nhỡ thì sốt sắng giúp tùy theo khả năng. Không bẻ hoa ngắt lá, không dẫm trên vườn cỏ ở các công viên và trong vườn chùa cũng là việc làm tốt đẹp thể hiện một oanh vũ ngoan, có ý thức bảo vệ cảnh trí thiên nhiên.
Nhật kí việc thiện
Một điều các em cần ghi nhớ khi làm việc thiện là các em gieo trồng quả tốt, không được khoe khoan mà phải thể hiện sự chân thành.Để tự mình soát xét hàng ngày đã tránh không làm các điều xấu ác và đã làm được việc thiện gì, các em nên viết nhật ký.Có như thế, mỗi khi xem lại tự mình cảm nhận một niềm vui và cố gắng làm việc thiện càng nhiều hơn.
III/ GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG
– Gia đình: là một tổ hợp gồm cha mẹ, con cái và ông bà
– Xã hội: tập thể nhiều người sống chung và có mối quan hệ lẫn nhau.
– Cơ nhỡ: khó nhọc túng thiếu
IV/ CÂU HỎI
– Tại sao chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau?
-Làm việc thiện có phải là ban ơn không?
-Tại sao chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên
-Em tự kể các việc thiện mình đã làm được
-Hãy nêu 4 điều thiện thuộc về khẩu (lời nói)
-Hãy nêu 3 điều ác thuộc về ý (ý nghĩ)
-“Khẩu Phật tâm xà” nghĩa là gì ?
Tập cho các em hát bài “Thương quá Việt Nam” của Phạm Thế Mỹ
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.