TRÌNH BÀY MỘT BẢN BÁO CÁO SINH HOẠT ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRÌNH BÀY MỘT BẢN BÁO CÁO SINH HOẠT
 ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

Báo cáo là trình bày những sự việc đã thực hiện mà cấp trên yêu cầu.
Vậy bản báo cáo là một văn bản trình bày những sự việc, hoạt động của một cá nhân hay một đơn vị lên một cá nhân hay một cấp quản lý cao hơn.
MỤC ĐÍCH:
Thực hiện bổn phận và trách nhiệm của một đơn vị được quản lý lên đơn vị quản lý. Qua đó đơn vị quản lý nắm vững được tình hình sự việc mọi hoạt động nhằm có biện pháp hướng dẫn giải quyết giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc cấp phát triển tốt, cũng như hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.
PHẠM VI:
Đơn vị gia đình báo cáo lên Ban hướng dẫn Phân ban gia đình Phật tử tỉnh. (Gửi cho ban điều hành gia đình Phật tử huyện, thị một bản).
TRÁCH NHIỆM:
Thư ký phối hợp cùng liên đoàn trưởng để làm báo cáo.
YÊU CẦU:
Trình bày đầy đủ nội dung các yêu cầu mà cấp quản lý cần biết. (Ví dụ như báo cáo tình hình nhân sự, tình hình tu học, các hoạt động khác,… Báo cáo hoạt động Phật sự hằng tháng, hằng quý, hằng năm…).
HƯỚNG DẪN:
1. Hình thức:
– Trình bày trên giấy A4 (Không dùng giấy vở).
– Nên sử dụng vi tính.
– Phần Header – phần Title trên cùng: Phải đúng quy định hành chính và cấp quản lý yêu cầu.
– Font chữ: Không nên tùy tiện dùng các font chữ theo sở thích của mình. Thông thường nên dùng font chữ Times New Roman.
– Cỡ chữ: không nên dùng cỡ chữ quá to hay qua nhỏ: Nên dùng cỡ chữ 14 và Tile lớn thì cỡ chữ khoảng 16 – 18.
– Canh lề: Thông thường lề trái 35mm và lề phải 20mm, lề trên và lề dưới khoảng 25mm.
2. Nội dung:
– Phải trình bày bố cục rõ ràng với đầy đủ nội dung theo yêu cầu cấp quản lý cần quan tâm.
KẾT LUẬN:
Để thực hiện một bản báo cáo có chất lượng đòi hỏi người lập báo cáo phải tuân thủ các điều sau đây:
– Tuyệt đối tuân thủ phần hình thức.
– Nội dung phải có bố cục rõ rang, trung thực, chính xác đáp ứng mọi yêu cầu mà cấp quản lý cần quan tâm.
Qua bản báo cáo cần nói lên được sự trân trọng của đơn vị được quản lý đối với cấp quản lý. Ngoài ra cần thể hiện rõ nét thái độ, năng lực, tác phong của người lập báo cáo.
MẪU BÁO CÁO:

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
 
GĐPT………………………….
Số:………../……………/…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phật lịch … , … ngày … tháng … năm ……

 

BÁO CÁO
Tổng kết Phật sự năm … của Gia đình Phật tử……. …

 

                                               Kính gửi: …………………………………………..

 
I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
GĐPT …… (thuộc NPĐ ……) có 3 ngành gồm: Ngành Đồng, ngành Thiếu và ngành Thanh.
Sinh hoạt hằng tuần vào chiều chủ nhật (tối thứ bảy) từ……   đến …….
 
– Số lượng mỗi ngành như sau:

Số lượngNgành ĐồngNgành ThiếuNgành ThanhTổng cộng
Nam    
Nữ    
Cộng    

 

 – Số lượng Huynh trưởng:

Số lượngTập sựTậpTínTấnDũngTổng cộng
Nam      
Nữ      
Cộng      

 

 II. TU HỌC:
1. ĐOÀN SINH:
Số lượng đoàn sinh ngành Đồng đang tu học:

Số lượngMở mắtCánh mềmChân cứngTung BayTổng cộng
Nam     
Nữ     
Cộng     

 

Số lượng đoàn sinh ngành Thiếu đang tu học:

Số lượngH.ThiệnS.ThiệnT.ThiệnC.ThiệnTổng cộng
Nam     
Nữ     
Cộng     

 

 Số lượng đoàn sinh ngành Thanh đang tu học:

Số lượngHòaMinhKiếnTrựcTổng cộng
Nam     
Nữ     
Cộng     

 

 
2. SỐ LƯỢNG HUYNH TRƯỞNG ĐANG TU HỌC

Số lượngKiênTrìĐịnhLựcTổng cộng
Nam     
Nữ     
Cộng     

 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH
1. HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN:
Tổ chức trại bay ngày … tại … kết quả đánh giá
Tổ chức trại Chu niên ngày … tại … kết quả đánh giá
Tổ chức trại Lục hòa ngày … tại … kết quả đánh giá
 
2. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ:
Tham gia văn nghệ cúng dường Phật đản tại ….…… kết quả đánh giá……………………..
Tổ chức văn nghệ Vu Lan tại … kết quả đánh giá …………..về . …………………………………
 
3 . HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI:
Tham gia hiến máu tình nguyện ngày … số lượng ……..
Tham gia từ thiện xã hội, số lần……………………………………. vv ………………………………….
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
…………………………………………….
V. ƯU KHUYẾT ĐIỂM
…………………………….
VI. KIẾN NGHỊ
…………………………….
VII. PHƯƠNG HƯỚNG
…………………………..
VIII. KẾT LUẬN
…………………………..
             

       Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu                                                                                    
       TM. BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT …
       GIA TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và pháp danh)

                                                      
 
*Nếu Liên Đoàn trưởng ký thì phải ghi TUN. (Thừa Ủy Nhiệm) hoặc TL. (Thừa Lệnh) trước chữ Gia trưởng rồi ghi LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG ngay dưới
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.