Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Vạn Hạnh

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Ban viên Ban Hướng dẫn GĐPT

2. Danh hiệu: Vạn Hạnh

3. Khẩu hiệu: Dũng

4. Trại ca: “Vạn Hạnh ca” của Trần Văn Trúc

5. Thời gian: năm (5) ngày đêm

6. Điều kiện:

    – Tuổi tổi thiểu là 30 tuổi.

    – Đã trúng cách trại Huyền Trang 05 năm.

    – Có chứng chỉ trúng cách bậc Lực.

    – Đã thọ cấp Tín.

7. Kỷ luật: Sinh hoạt trong chánh niệm Tự quản – Tự giác

8. Trúng cách:

    – Dự học suốt thời gian trại.

    – Viết tiểu luận tốt – Thuyết trình tốt.

    – Không vi phạm kỷ luật.

    – Được cấp Giấy Chứng nhận đã hoàn thành chương trình trại Vạn Hạnh.

9. Sau mỗi 3 năm tham dự khóa hội thảo 1 lần do TW tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Rèn chí

1. Ý nghĩa và tinh thần trại Vạn Hạnh.

2. Tư cách, tác phong, chức năng, nhiệm vụ của người Ủy viên Ban Hướng dẫn.

3. Thực hành một khóa tu Bát quan trai.

B. Kiến thức về tổ chức và điều hành

1. Tổ chức, điều hành và quản lý GĐPT tỉnh.

2. Chương trình hoạt động của BHD/GĐPT tỉnh, thành phố.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy viên chuyên trách thuộc BHD/GĐPT.

4. Tổ chức và điều hành các Trại Huấn luyện: Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, các khóa bồi dưỡng năng lực cho Huynh trưởng.

5. Lập dự án hoạt động của Ủy viên chuyên trách BHD/GĐPT

6. Tổ chức thi khảo sát các Bậc học cho Huynh trưởng.

7. Tổ chức các Trại Họp bạn Ngành, Liên Ngành (toàn quận, huyện, thị xã hay toàn tỉnh, thành phố).

8. Tổ chức Trại Truyền thống: Ngày Dũng, Hạnh, Hiếu.

9. Tổ chức Trại Lễ: Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo.

10. Tổ chức công tác từ thiện xã hội.

11. Tổ chức Hội thảo – Hội thi.

12. Tổ chức Hội nghị GĐPT Tỉnh, Thành phố.

C. Kỹ năng chuyên môn

1. Viết và thuyết trình các Tiểu luận về Phật pháp, Lịch sử Phật giáo, Giáo hội, GĐPT.

2. Nghiên cứu đề nghị cải tiến: chương trình tu học, phương pháp giáo dục, hình thức sinh hoạt, tu chỉnh nội quy.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.