CHÂM NGÔN – ĐIỀU LUẬT – KHẨU HIỆU CỦA NGÀNH ĐỒNG (Bậc Mở Mắt)

BÀI 2
CHÂM NGÔN – ĐIỀU LUẬT – KHẨU HIỆU CỦA NGÀNH ĐỒNG (3 tiết)

 

A. Châm ngôn (tiết 1)

I/ MỤC ĐÍCH:
các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Châm ngôn của Đoàn

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Châm ngôn của Đoàn em là Hòa – Tin – Vui.

Hòa – Tin – Vui được rút gọn của 3 từ Hòa thuận, Tin yêu, Vui vẻ. Đây là những từ rất gần gũi với em.

1.Hòa thuận
: em luôn luôn hòa nhã thuận thảo với tất cả mọi người, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đoàn kết, kính trọng người lớn.

2.Tin yêu
: em luôn thương mến, tin tưởng anh chị, yêu thương bạn bè, có niềm tin vững chắc đối với Đức Phật vì ngài là bậc giác ngộ, hướng dẫn chỉ đường để em trở thành người tốt. Em luôn thương yêu mọi người như thương chính bản thân mình.

3.Vui vẻ
: luôn luôn vui vẻ tươi cười với mọi người, em vui vẻ mọi người sẽ yêu thương em.

III/ CÂU HỎI:

Châm ngôn của Đoàn em là gì?
Lưu ý:
Thực hành châm ngôn của em hằng ngày

 

B. Điều luật (tiết 2)

I/ MỤC ĐÍCH:
các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Điều luật của Đoàn

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Ngành Đồng có 3 điều luật

1/ Em tưởng nhớ Phật

2/ Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

3/ Em thương người và vật

Điều 1
:
Em tưởng nhớ Phật
để được gần Phật và học theo tướng tốt, hạnh lành của Ngài.

Điều 2
:
Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em
phải tỏ lòng hiếu kính, luôn thương yêu và biết ơn ông bà, cha mẹ. Anh em hòa thuận, một nhà thương yêu nhau, gia đình mới hạnh phúc.

Điều 3
:
Em thương người và vật
bởi vì mọi loài cũng như người đều biết buồn vui đau khổ nên em phải thương yêu tất cả.

III. CÂU HỎI:

– Ba Điều luật của em là gì?

– Vì sao Em phải tưởng nhớ Phật?

Thực hành:

Em thuộc lòng, sống theo 3 điều Luật của Đoàn em.

C. Khẩu hiệu (tiết 3)

I/ MỤC ĐÍCH:
các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Khẩu hiệu của Đoàn

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Ngoan là khẩu hiệu của Đoàn em. Một Oanh vũ biết nghe theo lời Phật dạy, kính yêu cha mẹ, vâng lời anh chị trưởng, thương yêu anh chị em, chăm học, yêu thương mọi loài… là một Oanh vũ ngoan.

Vì vậy mỗi khi tập họp làm lễ Đoàn hay trình diện các anh, chị trưởng hô “Oanh Vũ” em trả lời:Ngoan.

Em phải luôn ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống hằng ngày.

III/ CÂU HỎI:

Khẩu hiệu của em là gì?

Để thực hiện tốt Khẩu hiệu nầy em phải làm gì? 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.