TT.Huế: BĐH GĐPT huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2013

Quang lâm chứng minh tham dự và chứng minh Hội nghị có Đại đức Thích Minh Tuệ – Phó ban thường trực BTS GHPGVN huyện Phong Điền cùng chư tăng ni trong BTS GHPGVN huyện Phong Điền. Về phía BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế có Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy, Phó thường trực BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế cùng quý anh chị Phó ban hướng dẫn và quý anh chị UV Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế.

Huynh trưởng Nhật Cần – Nguyễn Đình Phước, Trưởng Ban điều hành GĐPT huyện Phong Điền đã thay mặt BTC phát biểu chào mừng và điểm qua một số tình hình nổi bật của huyện nhà trong năm qua.

Tiếp theo là phần báo cáo công tác Phật sự năm 2013 của từng đơn vị GĐPT trong toàn huyện với các nội dung: số lượng Huynh trưởng, số lượng đoàn sinh từng đoàn, tu học, huấn luyện các bậc của Huynh trưởng, đoàn sinh và các công tác Phật sự trong năm qua mà đơn vị đã thực hện và đây cũng là tiêu chí để BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế làm căn cứ để đánh giá GĐPT đạt danh hiệu GĐPT Tinh Tấn.

Trong năm qua toàn huyện Phong Điền có 33 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt và 1 đơn vị đang làm hồ sơ thành lập với 287 Huynh trưởng các cấp (Tấn, Tín, Tập và Tập sự) và 2400 đoàn sinh các ngành. Trong 33 đơn vị đang sinh hoạt có các đơn vị nổi bật về số lượng Huynh trưởng, đoàn sinh và tổ chức, tham gia các công tác Phật sự trong năm và đã được Hội nghị thảo luận, đề nghị BHD Phân Ban GĐPT Thừa thiên Huế xét công nhận danh hiệu GĐPT Tinh Tấn gồm các GĐPT: Ưu Điềm, Vĩnh Xương, Thế Chí Đông, Thế Mỹ C, Thanh Hương, Đại Lộc, Cao Bang, Bồ Điền, Mỹ Hòa, An Cát, Trạch Phổ, Song Mỹ.

Hội nghị cũng được nghe anh Lê Quang Cự – Chánh thứ ký BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế triển khai công tác Phật sự cuối năm 2013 và anh Phùng Hữu Huy – Phó Thường trực BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế đúc kết hội nghị về các vấn đề: làm hồ sơ xét xếp cấp Huynh trưởng các cấp Tập, Tín, Tấn để nộp về văn phòng BHD theo thời gian qui định, tổ chức Lễ Hiệp kỵ, tham gia họi thi sáng tác thơ văn “Tôi yêu màu Lam”, lập danh sách Gia trưởng qua các thời kỳ của Gia đình có nhiều cống hiến cho tổ chức GĐPT để BHD Phân ban GĐPT đề nghị BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp bằng Tán dương công đức trong dịp lễ Thành Đạo.
Cuối cùng Hội nghị đã được nghe những lời Đạo từ của Đại đức Thích Minh Tuệ: đại đức đã nêu lên một số ưu điểm của BĐH GĐPT huyện phong Điền và ghi nhận, tán dương tinh thần phục vụ Đạo pháp, phục vụ GĐPT thông qua các công tác Phật sự mà BĐH cũng như các đơn vị GĐPT trong toàn huyện đã làm trong thời gian qua.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Niệm Phật cầu gia hộ

Trưởng BĐH GĐPT huyện Phong Điền phát biểu chào mừng

Các đơn vị GĐPT báo cáo công tác Phật sự năm 2013

Phát biểu, thảo luận và đề nghị xét danh hiệu GĐPT Tinh Tấn cho các đơn vị GĐPT

Huynh trưởng Lê Quang Cự triển khai công tác Phật sự cuối năm 2013

Huynh trưởng Phùng Hữu Huy đúc kết Hội nghị

Đạo từ của Đại đức Chứng minh

Thông qua biên bản Hội nghị

Phát biểu cảm tạ

Hồi hướng công đức

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.