TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh Trưởng :  
ĐOÀN XUÂN HOÀNG

Pháp danh       :  
TÂM ỨNG

Sinh ngày        :  30/10/1945

Nguyên quán  :  Làng Vĩnh Lại, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Gia nhập GĐPT :
         Tháng 6 năm 1956

Đã dự trại :
        

– HL Lộc Uyển : khóa VIII – Quảng Trị

– HL ADục       : khóa XII A năm 1991 Quảng Trị

– Huyền Trang: khóa III  năm 1997 Quảng Trị
– Vạn Hạnh     : khóa III năm 2010 – Phân Ban GĐPT. TW        

Được xếp vào hàng:

– Huynh Trưởng cấp Tập theo quyết định số 06/HDQT ngày 20/08/1994

– Huynh Trưởng cấp Tín theo quyết định số 042/BTS/QĐ ngày 30/12/2000

Đảm nhận chức vụ:

– Thủ quỹ BĐH GĐPT Huyện Triệu Phong từ năm 2002 đến nay.

– Gia Trưởng GĐPT Vĩnh Lại từ năm 2010 đến nay.

Sau một cơn bệnh đột biến đã từ trần vào lúc 7 giờ ngày  22/10/2014( nhằm ngày 29 tháng 09 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 70 tuổi.

– Linh cửu quàn tại tư gia.

– Lễ nhập liệm : 16 giờ ngày 22/10/2014

– Lễ viếng từ    :17 giờ ngày 22/10/2014

 Lễ Truy Niệm và Truy Thăng Huynh Trưởng cấp Tấnđược cử hành vào lúc 14 giờ ngày 23/ 10/2014 ( do BHD PB GĐPT Quảng trị tổ chức).

 Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 24/10/2014 (nhằm ngày 01 tháng 09 nhuận / Giáp Ngọ).

An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Quảng Trị
Ban Điều Hành GĐPT huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ban Huynh Trưởng GĐPT Vĩnh lại
Kính báo
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.