Thông báo về tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V/2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Số: 123/2021/KH-GĐPT/TW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2021
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CÂP 3 VẠN HẠNH V/2021

                                                                              
Kính gởi: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành

– Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2021 của Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương;
– Căn cứ Chương trình tu học, huấn luyệnHuynh trưởng của Gia đình Phật tử thuộc GHPGVN, tu chỉnh năm 2006;
– Căn cứ Biên bản buổi họp thường trực mở rộng ngày 03 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng 2 Thiền viện Quảng Đứ c và ngày 18 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế tại tổ đình Từ Đàm.
Phân ban GĐPT Trung ương sẽ tổ chức Trại huấn luyện huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V với các nội dung sau:
1.Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021.
2. Địa điểm: tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sơ đồ địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
3. Số lượng trại sinh: khoảng 350 huynh trưởng trại sinh. (Danh sách đính kèm)
4. Điều kiện tham dự
– Hoàn thành Bậc Lực khóa 3,4,5 (có giấy Chứng nhận);
– Được Phân Ban Gia đình Phật tửcác Tỉnh, Thành phố giới thiệu.
5. Bài học:gồm 12 bài học theo Chương trình tu học, huấn luyện Huynh trưởng của Gia đình Phật tử tu chỉnh năm 2006.
–  Ý nghĩa và Tinh thần tại Vạn Hạnh                            
– Chức năng, nhiệm vụ, tư  cách, tác phong của người  Uỷ viên Ban Hướng dẫn.
– Thực hành một khoá tu Bát Quan trai
– Tổ chức điều hành, quản lý Gia đình Phật tử tỉnh, thành phố và chương trình hoạt động của Ban Hướng dẫn.                        
– Lập dự án hoạt  động và báo cáo kết quả hoạt động của Uỷ viên chuyên trách Ban Hướng dẫn.                                        
– Tổ chức, điều hành các Trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và thi khảo sát các Bậc học Huynh trưởng  (Kiên, Trị, Định).
– Tổ chức Trại họp bạn ngành, liên ngành, các Trại truyền thống: Dũng, Hạnh, Hiếu các Trại Lễ: Phật đản, Vu Lan, Thành đạo, Chu niên….cấp tỉnh, thành phố.
– Tổ chức hội thi, hội thảo, hội nghị Gia đình Phật tử cấp tỉnh, thành phố.
– Viết và thuyết trình các tiểu luận về Phật pháp, lịch sử Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Gia đình Phật tử Việt Nam                    
– Tổ chức Từ thiện – Xã hội.                                          
6. Viết Tiểu luận
Mỗi trại sinh trại Vạn Hạnh V viết tiểu luận và chuẩn bị thuyết trình đề tài mình thực hiện nếu được Ban Quản trại chọn.
Nội dung bài tiểu luận là 01 (một) trong 11 đề tài của chương trình trại Vạn Hạnh
7. Ban Chứng minh Ban Quản trại Ban Giảng huấn
a. Ban Chứng minh


– Cung thỉnh Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Cung thỉnh Chư Tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Bảo trợ Trung ương;

– Cung thỉnh Chư Tôn đức Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Cung thỉnh Chư tôn đức Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN các Tỉnh Thành phố có huynh trưởng tham dự trại huấn luyện.

b. Ban Quản trại
Trại trưởng
Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU, Trưởng Phân ban GĐPT TW.
Trại phó
+ Htr. cấp Tấn Tâm Ấn HOÀNG THÚC QUYỀN, Phó Trưởng Phân ban GĐPT TW, Phó Trưởng ban Thường trực PB. GĐPT Tỉnh Quảng Trị;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương, Phó Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Quỳ TRẦN THÚC PHÚC, Ủy viên Nghiên huấn GĐPT/TW ,Phó Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI, Ủy viên BHD GĐPT/TW, Trưởng Phân ban GĐPT Đồng Nai;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Ninh HOÀNG CÔNG HIỀN, Ủy viên Tu thư GĐPT/TW, Phó Trưởng ban kiêm Ủy viên Nội vụ Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị;
+ Htr. cấp Tấn Chơn Nguyên KHA NGÂN HOÀNG, Ủy viên Thiếu nữ GĐPT/TW, Phó Trưởng ban phụ Ngành Nữ Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận;
+ Htr. cấp Tấn Nguyên Thái NGUYỄN THỊ KHỎE, Phó Trưởng ban Phân ban GĐPT tỉnh Đăk Lăk.       
Khối  Thư ký
+ Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG, Chánh Thư ký Phân ban GĐPT/TW;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ, Phó Thư ký PB. GĐPT Trung ương;
+ Htr. cấp Tấn Nguyên Phục NGUYỄN VĂN KHÔI, Phó Thư ký PB GĐPT/TW;
+ Htr. cấp Tấn Tâm Tựu NGUYỄN LAI, Uỷ viên Phân ban GĐPT Trung ương;
Thủ quỹ: Htr. cấp Tấn Diệu Kính VŨ THỊ MINH, Thủ quỹ  Phân ban GĐPT/TW.
Phụ tá Thủ quỹ: sẽ mời sau.
Khối sinh hoạt
+ Htr. cấp Tấn Tâm Quần HỒ SĨ QUẬN
+ Htr. cấp Tấn Như Long NGUYỄN ĐỨC VINH
+ Htr. cấp Tấn Tâm Thông NGUYỄN THỊ CHỚ
+ Htr. cấp Tấn Đồng Lâm LÊ THỊ BÍCH NGỌC
Truyền thông: Phát thanh, tường thuật, tin tức trong ngày
Kỷ yếu Bậc Lực – Vạn Hạnh
+ Htr. Tâm Lập LÊ HÀ THỌ
+ Htr. Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI
Uỷ viên
+ Các Uỷ viên Nghiên Huấn – Tu Thư – Nội vụ – Tổ Kiểm;
+ Thành viên của Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Đại diện GĐPT các tỉnh, thành phố có huynh trưởng tham dự trại;
c. Ban  Giảng huấn


– Htr. cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG  NHU

– Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU

– Htr. cấp Tấn Tâm Ấn HOÀNG THÚC QUYỀN

– Htr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

– Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG

– Htr. cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ

– Htr. cấp Tấn Nguyên Phục NGUYÊN VĂN KHÔI

– Htr. cấp Tấn Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN

– Htr. cấp Tấn Tâm Ninh HOÀNG CÔNG HIỀN

– Htr. cấp Tấn Tâm Quỳ TRẦN THÚC PHÚC

– Htr. cấp Tấn Tâm Tựu NGUYỄN LAI

– Htr. cấp Tấn Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH.

– Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI

– Htr. cấp Tấn Như Lạc TRẦN VĂN CƯ

– Htr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY

– Htr. cấp Tấn Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

– Htr. cấp Tấn Thục Thời ĐỖ NHỮ

– Htr. cấp Tấn Nguyên Thơ NGÔ ĐỨC LỘC

8. Trại phí, phạn phí và tài liệu: Trại sinh tham dự trại huấn luyện phải đóng trại phí, phạn phí và tài liệu trại là 500.000đồng/trại sinh (năm trăm ngàn đồng)
9. Lưu ý trại sinh một số vấn đề


– Huynh trưởng trại sinh có bệnh mãn tính tự đem theo thuốc uống.

– Đầy đủ dụng cụ cá nhân. Đoàn phụccủa trại sinh tham dự trại huấn luyện đem theo dùng đủ trong thời gian trại.

– Lều trại cá nhân, dây, cọc đủ để cắm lều trại cá nhân.

Kế hoạch chi tiết về trại Vạn Hạnh V sẽ thông báo sau
  

Nơi nhận:
– Phân ban GĐPT cấp Tỉnh, Thành trực thuộc
                                                                 “để thực hiện”
– Thường trực PB GĐPT Trung ương      ”để  tường”
Kinh gửi:
– Thường trực BHD Phật tử Trung ương GHPGVN
– Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành có trại sinh tham dự                                          “để kính tường trình”
– Lưu VT..
TM.THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN
TRƯỞNG PHÂN BAN
(Đã ấn ký)
 
Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
 

 

                                

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.