Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống

Tại các Huyện thị đã nói lên ý nghĩa lễ xuất gia với tinh thần đức vô uý của Đức Phật và nêu bật ý nghĩa ngày “Dũng”  truyền thống của Ngành Nam GĐPT Việt Nam.
 
Tại huyện Hướng Hoá đã có 82 HTr và đoàn sinh Thanh Thiếu Nam của 9 đơn vị đã tổ chức ngày công tác xã hội làm cỏ vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hoá tại thị trấn Khe Sanh. Đến dự và trực tiếp điều hành ngày công tác có HTr cấp Tấn Nguyễn Khương Dẫn – Ủy Viên Đại diện và BĐD/GĐPT Hướng Hoá.  
 
Tại Thành phố Đông Hà đã có hơn 70 HTr và đoàn sinh thuộc 14 đơn vị GĐPT làm công tác xã hội một ngày sửa chữa và đắp một đoạn đường dài 300m tại thôn Lập Thạch, Phường Đông Giang. HTr cấp Tấn Nguyễn Văn Thước và BĐD/GĐPT Thành phố Đông Hà đến dự và điều hành công việc.
 
Tại Huyện Gio Linh đã có gần 150 HTr và đoàn sinh thuộc 18 đơn vị GĐPT trong Huyện tham gia một ngày công tác đổ đất nền nhà Hậu Tổ  chùa  Linh Sơn (Văn phòng Huyện Giáo Hội) với khoảng 250 khối đất. HTr cấp Tấn Hoàng Văn Thiện – Ủy viên Đại diện chủ trì buổi lễ kỷ niệm ngày “Dũng” và điều hành công tác.
 
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
 Tại thị xã Quảng Trị: 110 HTr và đoàn sinh Thiếu Nam và Nam Phật Tử của 12 đơn vị GĐPT làm công tác xã hội một ngày, nạo vét cống rãnh, don dẹp vệ sinh môi trường các trục đường chính trong khu vực Thị Xã. HTr cấp Tấn Hoàng Viễn – Ủy viên Đại diện và BĐD/GĐPT Thị Xã Quảng Trị chủ trì buổi lễ kỷ niệm ngày “Dũng” và chỉ đạo công tác.
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
GĐPT huyện Hải Lăng cũng đã thực hiện một ngày công tác san lấp mặt bằng khuôn viên chùa Chính Phước. Tham gia ngày công tác đã có 232 đoàn viên , trong đó có 94 HTr và 138 đoàn sinh Thanh Thiếu Nam. Chứng minh buổi lễ kỷ niêm ngày “Dũng” truyền thống có Đại Đức Thích Tín Thuận – Trú trì chùa Chính Phước. HTr cấp Tấn Võ Công Thám – Ủy viên Đại diện và BĐD GĐPT huyện Hải Lăng chủ trì và tham dự công tác.
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Lễ Phật
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Lễ đoàn
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
HTr cấp Tấn Võ Công Thám trình bày ý nghĩa ngày “Dũng” truyền thống GĐPT
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Đại Đức Thích Tín Thuận ban đạo từ
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống

 

Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
 Sau một ngày công tác những đống đất đã vơi dần
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
Và những hố sâu đã được lấp đầy
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Tổng kết công tác cuối ngày
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Đại Đức chứng minh trao tặng tịnh tài
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
 
Quảng Trị tổ chức ngày Dũng truyền thống
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.