Quảng Trị: Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng tổ chức kỳ thi Vượt Bậc năm 2022

 

Phân ban GĐPT Huyện đã thành lập 5 hội đồng thi tại 5 Vùng trong Huyện, tại các Hội đồng thi các Trưởng BĐH GĐPT các Vùng thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi.  Thường trực Phân ban GĐPT Huyên đến chủ tọa chỉ đạo và giám sát các hội đồng thi.

Toàn huyện đã quy tụ hơn 800 đoàn sinh của các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay, Hướng Thiện và Sơ Thiện  tham gia kỳ thi. Tại các hội đồng thi sẽ tuyển chọn các em có thành tích xuất sắc của các bậc học tham gia kỳ thi đoàn sinh giỏi toàn Huyện.

Tại lễ khai mạc kỳ thi thay mặt Thường trực Phân ban GĐPT Huyện đã có lời thăm hỏi động viên sách tấn các em đã tinh tấn sinh hoạt tu học và cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình. Đồng thời cũng nhắc nhở các hội đông thi cần tổ chức kỳ thi nghiêm túc nhưng không gây áp lực thi cử cho các em.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

* Tại Hội đồng thi vùng 2: 

                       

* Tại Hội đồng thi Vùng 3:

  

     

* Tại  hội đồng thi Vùng 4

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.