Quảng Trị: Phân ban GĐPT Hải Lăng tổ chức các họat động hướng tới kỷ niệm 70 năm GĐPT Quảng Trị

Thực hiện kế hoạch của Phân ban GĐPT Tỉnh, trong hạ tuần tháng 5 năm Quý mão, Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng đã tổ chức các hoạt động để chuẩn bị cho Lễ Kỷ Niệm 70 năm GĐPT Quảng Trị

Để chuẩn bị cho Trại Họp Ban Duy Phùng trong dịp kỷ niệm 60 năm GĐPT Quảng Trịị, Phân ban GĐPT Hải Lăng đã huy động Huynh trưởng nam tham gia làm cổng trại, tổ chức tập huấn kỹ năng cho hơn 300 đoàn sinh Huynh trưởng ngành Thiếu….

Một số hình ảnh:

 

 

Ban TTTT Phân ban GĐPT Quảng Trị

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.