QUẢNG TRỊ: GĐPT HUYỆN TRIỆU PHONG TỔ CHỨC TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA – NILIÊN VÀ TUYẾT SƠN

Điểm trại số 1: Thuộc vùng Xá Vệ – Linh Sơn, được tổ chức tại chùa Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Quy tụ 237 trại sinh. Trong đó: Có 119 trại sinh A nô ma – Ni liên và 118 trại sinh Tuyết Sơn.
Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Đại đức Thích Mãn Toàn, ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN huyện Triệu Phong; Đại đức Thích Pháp Quả trụ trì bổn tự cùng chư tôn Đại đức Tăng Ni trụ trì, trú xứ tại các chùa, tịnh thất, tịnh xá trên địa bàn đã hoan hỷ quang lâm chứng minh, tham dự lễ khai mạc.
Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng Ban Kiêm ủy Viên Nội Vụ BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị;  Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Hoành Trương Thanh Quỳnh, ủy viên BHD – Trưởng Ban điều hành GĐPT huyện Triệu Phong than lâm đồng chủ tọa.  Đến tham dự buổi lễ có quý đạo hửu đại diện Ban Hộ Tự các Niệm Phật Đường, quý Huynh Trưởng thành viên BĐH GĐPT huyện, BĐH GĐPT các Vùng, Ban Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT thuộc vùng Xá Vệ – Linh Sơn, thành viên ban quản trại và đông đủ trại sinh.
Một số hình ảnh tại điểm trai liên vùng Linh Sơn- Xá Vệ

Lễ Phật


HTr Trương Thanh Quỳnh, Trưởng BĐH GĐPT huyện Trao còi lệnh cho trại trưởng

Trại Trưởng trao còi lệnh cho đời sống trại


Diễn văn khai mạc của Trại trưởng

 HTr Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng BHD phát biểu

Đạo từ của Đại Đức Chứng minh

Lễ Hồi Hướng

 
Điểm trại số 2: Thuộc liên Vùng Trúc Lâm- Lộc Uyển, được tổ chức tại chùa Thanh Liêm, xã Triệu Độ. Quy tụ 115 trại sinh, trong đó có 74 trại sinh A Nô Ma- Ni Liên và 41 trại sinh Tuyết Sơn. Lễ khai mạc trại đã được tổ chức vào lúc 16 giờ cùng ngày.    Đại đức Thích Nguyên Mãn, ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN huyện Triệu Phong; Đại đức Thích Chơn Định, trú trì bổn tự đã hoan hỷ quang lâm chứng minh lễ khai mạc. Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng Ban Kiêm ủy Viên Nghiên Huấn; Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, ủy viên Thiếu nữ Ban Hướng Dẫn PB GĐPT tỉnh Quảng Trị; Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Bôi Trần Trọng Ánh, ủy viên Ban Hướng Dẫn – Thư Ký Ban Điều Hành GĐPT huyện Triệu Phong thân lâm đồng chủ tọa buổi lễ. Đến tham dự lễ khai mạc trại còn có quý vị lãnh đạo thôn Thanh Liêm, Ban Bảo Trợ GĐPT huyện Triệu Phong, đại diện Ban Hộ Tự Các Niệm Phật Đường, quý Huynh Trưởng thành viên BĐH GĐPT huyện Triệu Phong, BĐH GĐPT các Vùng, Ban Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc cùng đông đủ thành viên ban quản trại và trại sinh.
Một số hình ảnh tại  điểm trại liên vùng Trúc Lâm- Lộc Uyển


 


Đại đức chứng minh ban đạo từ

Mặc dầu gặp thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng Ban Quản Trại tại hai trại đều quyết tâm khắc phục, tổ chức tốt điều kiện ăn ở cho trại sinh, thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện theo đúng nội quy, bảo đảm chất lượng, số lượng. Dự định khóa trai sẽ được kết thúc thành công và bế mạc vào sáng ngày 08 tháng 7 năm 2016.
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.