Quảng Trị: BHD PB GĐPT Quảng Trị tổ chức Lễ Truy thăng cấp Tấn cho cố Huynh trưởng Thị Lai- Nguyễn Duận

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có  Đại đức Thích Thích Liểu Bổn, Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Quảng Trị; Đại đức Thích Huyền Trí, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huện Hải lăng.

Thân lâm tham dự chủ tọa buổi lễ có  Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền,  Phó Trưởng BHD Phân ban GĐPT Trung Ương – Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BHD PB GĐPT Quảng Trị; Huynh trưởng cấp Tấn  Tâm Lượng Lê Thị Diệu Tha, UVBHDTW – Phó Trưởng Ban  Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ninh –Hoàng Công Hiền UV BHDTW, Phó trưởng ban kiêm UV Nghiên huấn BHD PB GĐPT Quảng Trị; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Quần –Hồ Sĩ Quận UVBHDTW, Phó trưởng ban kiêm UV Nội vụ BHD PBGĐPT Quảng Trị; HTr cấp Tấn  Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, UVBHDTW  – Thủ Quỷ BHD PBGĐPT Quảng Trị ;HTr cấp Tấn  Tâm Hải Nguyễn Khê,  UV  BHD  – Trưởng BĐH GĐPT huyện Hải Lăng và quý anh chị UV BHD PB GĐPT Quảng Trị. Quý Huynh trưởng Trưởng BĐH GĐPT các Huyện Thị Thành Phố,  BĐH GĐPT các Vùng, quý Huynh trưởng đại diện các đơn vị trong huyện về tham dự đông đủ.

      

Sau phần nghi thức GĐPT, Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Ban Hướng dẫn PB GĐPTTW, Huynh trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận đã long trọng tuyên đọc Quyết định của BHD PB GĐPT TW  truy thăng Danh hiệu Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN cho cố cho Huynh trưởng Thị Lai- Nguyễn Duận

  

Chư tôn đức  chứng minh niêm hương bạch Phật, chú nguyện cấp Hiệu và trao Cấp Hiệu quyết định cho hương linh cố Huynh trưởng Thị Lai- Nguyễn Duận

    

Ban đạo từ tại buổi lễ Đại Đức chứng minh đã tán thán việc làm của BHD PB GĐPT TW cũng như Phân ban GĐPT Tỉnh nhà đối với hương linh cố Huynh trưởng Nguyện Duận pháp danh Thị Lai- Pháp tự Thiện Lịch. Đại đức có lời chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ hương linh cố Huynh Trưởng vãng sanh miền cực lạc.

Trong nỗi niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, HTr cấp Tấn  Tâm Hải Nguyễn Khê Trưởng ban Điều hành GĐPT Huyện đã đọc điếu văn tưởng niệm , ôn lại cuộc đời gần 74 năm với hơn 30 năm dấn bước theo con đường lý tưởng phụng đạo, xây đời của GĐPT. Huynh trưởng Thị Lai- Nguyễn Duận trọn đời cống hiến, hy sinh vì mục đích và lý tưởng cao đẹp của GĐPT. Mặc dầu gặp không ít khó khăn, trắc trở trên đường đời nhưng bằng tinh thần cầu học, cầu tiến để có đủ năng lực phục vụ tổ chức, hướng dẫn đàn em, Huynh trưởng Thị Lai- Nguyễn Duận đã nỗ lực tu học, rèn luyện, anh đã học xong các chương trình tu học thường kỳ và đã dự trại huấn luyện Huynh trưởng Vạn Hạnh III GĐPT Việt Nam.

Trong giây phút bi ai phân lìa anh với thân bằng quyến thuộc, HTr Trưởng BĐH GĐPT Huyện  đã có lời chia buồn cùng Tang Môn Hiếu Quyến. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an ổn, đủ nghị lực vượt qua đớn đau mất mát sinh ly tử biệt hôm nay, biến nỗi tiếc thương này thành sức mạnh để chung lòng cầu nguyện cho hương linh anh sớm siêu sanh nơi miền Tịnh độ.

  

Trước linh đài cố Huynh trưởng cấp Tấn Thị Lai- Nguyễn Duận, tất cả anh chị em áo Lam Quảng Trị đã dâng nén tâm hương thành kính nguyện cầu hương linh anh nhẹ nhàng theo gót Phật.

           

Tang môn hiếu quyến dâng lời cảm tạ

Nguyên Luân

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.